Svenska kyrkan

Många beslut i årets kyrkomöte

Dela

Årets kyrkomöte har just avslutats. Ledamöterna har behandlat 108 motioner och bl a fattat beslut om att utreda former för ett liturgistipendium, utveckla arbetet med utsatta EU-migranter, skapa samarbete med Riksidrottsförbundet och om en särlösning för begravningsverksamheten i Göteborg. Debatt och beslutsfattande har webbsänts och kan ses i efterhand.

Kyrkomötet samlades till beslutssession i Uppsala Konsert & Kongress 16-18 november. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Beslut, motioner, betänkanden och skrivelser finns på kyrkomötets webbplats: www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Ett urval av besluten:

G 2015:5 Liturgistipendium
Motion 2015:40 Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att utreda formerna för inrättande av ett årligt liturgistipendium till textförfattare, tonsättare och skapare av dramaturgi i gudstjänsten, eller till den som på annat sätt utvecklat gudstjänsten.

Kl 2015:9 Kyrkan och idrotten
Motion 2015:38 Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att utveckla samarbete med Riksidrottsförbundet som samlande organisation för den svenska idrottsrörelsen.

Kl 2015:18 Riktlinjer för församlingars arbete för och med utsatta EU-migranter
Motion 2015:96 Motionen avslogs men kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att fortsätta utveckla arbetet med erfarenhetsutbyte och verktyg kring EU-migranter samt att göra verksamheten känd inom Svenska kyrkan.

Kl 2015:20 Nationell samordning av närvaro på nätet 
Motion 2015:103, bifall till punkt 3: Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att, i dialog med stiften, hitta lämpliga former för nationell nivå att samordna anställdas närvaro på nätet.

O 2015:3 Särlösning för begravningsverksamheten i Göteborg 
Bifall till kyrkostyrelsens skrivelse 2015:6 med förslag om en partiell samfällighet för begravningsverksamheten inom nuvarande Göteborgs kyrkliga samfällighet.

O 2015:5 Sättet att välja biskop
Motion 2015:85 avslogs, men kyrkostyrelsen gavs i uppdrag att genomföra en översyn av processen kring nominering och val av biskopar, med utgångspunkt i principen att stiften utser sin biskop.

Eu 2015:9 Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern 
Motion 2015:92 avslogs men kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att, med anledning av den flyktingsituation som råder, arbeta fram lämpligt material för församlingar och intresserade om kyrkor och kristna i Mellanöstern.

Webbsändning och pressbilder
Kyrkomötet direktsändes via webb-tv och kan ses även i efterhand.

Pressbilder från kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs, klicka OK för att komma direkt in i pressarkivet.

Fakta om kyrkomötet
Kyrkomötet 2015 samlades i Uppsala Konsert & Kongress den 22-25 september och 16-18 november. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2014-2017 innehas av 126 kvinnor och 125 män från 12 olika nomineringsgrupper.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum