Svenska kyrkan

Många beslut i årets kyrkomöte

Dela

Årets kyrkomöte har just avslutats. Ledamöterna har behandlat 108 motioner och bl a fattat beslut om att utreda former för ett liturgistipendium, utveckla arbetet med utsatta EU-migranter, skapa samarbete med Riksidrottsförbundet och om en särlösning för begravningsverksamheten i Göteborg. Debatt och beslutsfattande har webbsänts och kan ses i efterhand.

Kyrkomötet samlades till beslutssession i Uppsala Konsert & Kongress 16-18 november. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Beslut, motioner, betänkanden och skrivelser finns på kyrkomötets webbplats: www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Ett urval av besluten:

G 2015:5 Liturgistipendium
Motion 2015:40 Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att utreda formerna för inrättande av ett årligt liturgistipendium till textförfattare, tonsättare och skapare av dramaturgi i gudstjänsten, eller till den som på annat sätt utvecklat gudstjänsten.

Kl 2015:9 Kyrkan och idrotten
Motion 2015:38 Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att utveckla samarbete med Riksidrottsförbundet som samlande organisation för den svenska idrottsrörelsen.

Kl 2015:18 Riktlinjer för församlingars arbete för och med utsatta EU-migranter
Motion 2015:96 Motionen avslogs men kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att fortsätta utveckla arbetet med erfarenhetsutbyte och verktyg kring EU-migranter samt att göra verksamheten känd inom Svenska kyrkan.

Kl 2015:20 Nationell samordning av närvaro på nätet 
Motion 2015:103, bifall till punkt 3: Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att, i dialog med stiften, hitta lämpliga former för nationell nivå att samordna anställdas närvaro på nätet.

O 2015:3 Särlösning för begravningsverksamheten i Göteborg 
Bifall till kyrkostyrelsens skrivelse 2015:6 med förslag om en partiell samfällighet för begravningsverksamheten inom nuvarande Göteborgs kyrkliga samfällighet.

O 2015:5 Sättet att välja biskop
Motion 2015:85 avslogs, men kyrkostyrelsen gavs i uppdrag att genomföra en översyn av processen kring nominering och val av biskopar, med utgångspunkt i principen att stiften utser sin biskop.

Eu 2015:9 Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern 
Motion 2015:92 avslogs men kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att, med anledning av den flyktingsituation som råder, arbeta fram lämpligt material för församlingar och intresserade om kyrkor och kristna i Mellanöstern.

Webbsändning och pressbilder
Kyrkomötet direktsändes via webb-tv och kan ses även i efterhand.

Pressbilder från kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs, klicka OK för att komma direkt in i pressarkivet.

Fakta om kyrkomötet
Kyrkomötet 2015 samlades i Uppsala Konsert & Kongress den 22-25 september och 16-18 november. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2014-2017 innehas av 126 kvinnor och 125 män från 12 olika nomineringsgrupper.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum