Svenska kyrkan

Många beslut i årets kyrkomöte

Dela

Årets kyrkomöte har just avslutats. Ledamöterna har behandlat 108 motioner och bl a fattat beslut om att utreda former för ett liturgistipendium, utveckla arbetet med utsatta EU-migranter, skapa samarbete med Riksidrottsförbundet och om en särlösning för begravningsverksamheten i Göteborg. Debatt och beslutsfattande har webbsänts och kan ses i efterhand.

Kyrkomötet samlades till beslutssession i Uppsala Konsert & Kongress 16-18 november. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Beslut, motioner, betänkanden och skrivelser finns på kyrkomötets webbplats: www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Ett urval av besluten:

G 2015:5 Liturgistipendium
Motion 2015:40 Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att utreda formerna för inrättande av ett årligt liturgistipendium till textförfattare, tonsättare och skapare av dramaturgi i gudstjänsten, eller till den som på annat sätt utvecklat gudstjänsten.

Kl 2015:9 Kyrkan och idrotten
Motion 2015:38 Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att utveckla samarbete med Riksidrottsförbundet som samlande organisation för den svenska idrottsrörelsen.

Kl 2015:18 Riktlinjer för församlingars arbete för och med utsatta EU-migranter
Motion 2015:96 Motionen avslogs men kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att fortsätta utveckla arbetet med erfarenhetsutbyte och verktyg kring EU-migranter samt att göra verksamheten känd inom Svenska kyrkan.

Kl 2015:20 Nationell samordning av närvaro på nätet 
Motion 2015:103, bifall till punkt 3: Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att, i dialog med stiften, hitta lämpliga former för nationell nivå att samordna anställdas närvaro på nätet.

O 2015:3 Särlösning för begravningsverksamheten i Göteborg 
Bifall till kyrkostyrelsens skrivelse 2015:6 med förslag om en partiell samfällighet för begravningsverksamheten inom nuvarande Göteborgs kyrkliga samfällighet.

O 2015:5 Sättet att välja biskop
Motion 2015:85 avslogs, men kyrkostyrelsen gavs i uppdrag att genomföra en översyn av processen kring nominering och val av biskopar, med utgångspunkt i principen att stiften utser sin biskop.

Eu 2015:9 Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern 
Motion 2015:92 avslogs men kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att, med anledning av den flyktingsituation som råder, arbeta fram lämpligt material för församlingar och intresserade om kyrkor och kristna i Mellanöstern.

Webbsändning och pressbilder
Kyrkomötet direktsändes via webb-tv och kan ses även i efterhand.

Pressbilder från kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs, klicka OK för att komma direkt in i pressarkivet.

Fakta om kyrkomötet
Kyrkomötet 2015 samlades i Uppsala Konsert & Kongress den 22-25 september och 16-18 november. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2014-2017 innehas av 126 kvinnor och 125 män från 12 olika nomineringsgrupper.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Kyrkomötet beslutade ta fram nationell klimatstrategi21.11.2018 14:07Pressmeddelande

2018 års kyrkomöte har just avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat att former för ett nationellt program för klimatstrategi ska arbetas fram. Kyrkomötet beslutade också att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier, samt att 2019 års tematiska kyrkomöte ska ha temat Undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum