Region Örebro län

Många elever i särskolan mår bra – men det finns orosmoln

Dela

Nio av tio elever i särskolan uppger att de oftast mår bra. Lika många säger att de har någon i sin närhet att prata med om sitt mående. Uppgifterna kommer från enkätundersökningen Liv & hälsa ung som för första gången genomförts i grundsärskolans årskurs 7-9 och gymnasiesärskolan.

- Nu kan de elever som går i särskolan göra sina röster hörda på ett tydligare sätt än tidigare och det tror jag är väldigt betydelsefullt. Visserligen finns stora likheter med de resultat vi får i den ordinarie Liv & hälsa ung, men det finns också skillnader. Det är något vi får titta vidare på för att därefter kunna göra riktade och förebyggande insatser, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Undersökningen genomfördes denna gång som ett pilotprojekt i två av länets kommuner, Karlskoga och Örebro. Men målet är att särskolan ska ingå som en del i ordinarie Liv & hälsa ung i alla länets kommuner från och med nästa undersökningsomgång, år 2023. Även om det främsta syftet med pilotundersökningen var att testa och utvärdera metoden så gav den också ett underlag för hur särskoleeleverna i de båda kommunerna mår.

Till exempel tycker de tillfrågade eleverna att jobb, ett gott mående och familjen är viktiga parametrar inför framtiden. Vidare säger åtta av tio att de har kompisar att umgås med i skolan och lika många säger att de äter frukost varje dag.Värt att beakta är dock att bara lite mer än var tredje elev, 37 procent, är med i någon förening och att det finns en tendens till ökad utsatthet i skolan. En av fyra tjejer har enligt enkäten utsatts för hot, mobbning och/eller sexuella trakasserier i skolan under det senaste läsåret.

- Resultatet ger en god bild av hur vardagen ser ut för eleverna i särskolan och vi kommer att kunna använda det för att genomföra insatser som syftar till att främja en god och jämlik hälsa hos barn och unga i Örebro län, säger Carina Dahl (S), ordförande i funktionshindersrådet och i beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Kontakt

Behcet Barsom, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36
Carina Dahl, ordförande i beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel, telefon: 070-347 88 53

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum