Statens veterinärmedicinska anstalt

Många fall i januari av salmonella på katt

Dela

SVA har hittills i år bekräftat 46 fall av bakterien salmonella på katt. Antalet fall har varierat mellan åren, förklarar Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men vi ser vanligtvis flest fall i mars. Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar.

Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord där småfåglar matas.Salmonella kan orsaka diarré hos katter. Foto: rihaij/Pixabay. Bilden är fri att använda i samband med publicering av pressmeddelandet.

Salmonella är en viktig orsak till diarré hos katter. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen på katt leda till döden.

– Antalet fall varierar över olika år, förklarar Elina Lahti. 2016 var ett toppår hittills med 489 bekräftade fall, de flesta av dem i februari. I fjol var det totalt 129 bekräftade fall, varav fem i januari.

Håll katter borta från fågelbord där småfåglar matas 

Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord där småfåglar matas. Där kan smittan spridas via fåglarnas avföring. Andra källor till salmonellasmitta kan vara rått kött, smittat kattfoder, smågnagare samt miljön. Om katten verkar hängig, eller visar andra tecken på att inte må bra bör man kontakta sin lokala veterinär. Man bör då berätta om katten fångar småfåglar. 

Förekomsten av salmonella hos småfåglar inte bekräftad 

SVA har hittills i år fått flera rapporter om sjuka och döda domherrar, talgoxar och andra arter som mycket väl kan vara smittade av salmonella. Men SVA har bara fått in ett fåtal fåglar för analys, och kan inte bekräfta att det rör sig om salmonella. Möjligen har det milda vädret och den dåliga tillgången på snö gjort att det blivit smutsigt under fågelborden tidigt under året.  

Tvätta händerna för att undvika smitta till människa 

Salmonella kan också smitta till människa. Även för människor bedöms vilda fåglar och katter vara smittkällor för salmonella. Minska risken för smitta genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter.

Mer information 

Veterinär Elina Lahti, SVA, tel. 018-67 41 49, e-post: elina.lahti@sva.se

Läs mer

Salmonella hos katt 

Fågelmatning och fågelbordets sjukdomar

Tidigare pressmeddelanden under 2016

januari: http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/ovanligt-manga-fall-av-salmonella-pa-katt

april: http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/elva-smittade-av-katt-eller-fagelsalmonella

(OBS! Texten har uppdaterats kl 15:21, 2018-01-22)

Magdalena Hellström, kommunikatör, tel. 018-67 42 16

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Katt fångar fågel
Katt fångar fågel
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00http://www.sva.se

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Närings-departementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

 

 

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Örn i Blekinge hade ny typ av fågelinfluensa21.2.2018 10:14Pressmeddelande

Ett fall av fågelinfluensa har upptäckts i Blekinge. Det är en skadad havsörn som dött hos viltrehabiliterare. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Denna typ av virus har inte påvisats i Sverige tidigare, men har rapporterats från några länder i Europa under vintern. Viruset har inte visat sig utgöra risk för människor till skillnad från det H5N6-virus som cirkulerar i Asien. Den skadade havsörnen togs om hand men dog hos viltrehabiliterare. Foto: Jens Mattsson/SVA. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet. – Detta är det första fallet av H5N6 i Sverige. Viruset har cirkulerat i Europa, och förutom på vilda fåglar har även några utbrott på tamfågel, inklusive enstaka kommersiella fjäderfäbesättningar förekommit. För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds­rutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mell

Harpestbakterie finns även i harköttet4.12.2017 07:58Pressmeddelande

Harpest eller tularemi kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. Gete Hestvik visar i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för första gången att även muskulaturen hos harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest, Francisella tularensis, samt att brunbjörn, järv, vildsvin och rödräv i Sverige kan bära på antikroppar mot bakterien.

Bajs, stick och bett samt smittsamt när Biotopia och SVA bjuder in14.11.2017 16:31Pressmeddelande

Biotopia arrangerar tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) två annorlunda aktiviteter för ung som gammal. – Där lek möter vetenskap uppstår både glädje och lärande. Ta tillfället i akt och besök våra spännande möten. Det blir garanterat kul! säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA. – Alla är väl intresserade av fästingar och rabies, funderar Emil V. Nilsson, verksamhetsutvecklare på Biotopia, med ett underfundigt leende på läpparna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum