Järfälla Kommun

Många fler i jobb i Järfälla

Dela

Under 2017 har antalet arbetslösa i Järfälla minskat från 3 050 personer till 2 800, vilket innebär en minskning med 8,1 procent. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat från 355 till 290 och antalet långtidsarbetslösa har minskat från 1130 till 1090. En av förklaringarna till utvecklingen är ett intensivt samarbete mellan Järfälla kommun och Arbetsförmedlingen.

Under våren 2017 bildades Järfälla Kompetenscentrum, en ny verksamhet där kommunen samlar studievägledning för vuxna och ungdomar, arbetsmarknadsenhet och delar av Järfälla Lärcentrum. Att sammanföra vuxenutbildning med arbetsmarknadsenhet har visat sig framgångsrikt, särskilt när det gäller att få ut arbetslösa i så kallade välfärdsjobb.

– Tydliga mål för vårt samarbete och fokus på målen har lett till bra resultat. Samarbetet fungerar väl på alla nivåer, och jag tror att det är en av förklaringarna till de fina resultaten, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör i Järfälla.

Enligt de uppföljningar av välfärdsjobben som gjorts är det tydligt att utbildning i kombination med arbete ökar möjlighet till anställning, och ger bättre förutsättningar att bli kvar på arbetsmarknaden. Järfälla har tillsammans med Arbetsförmedlingen varit en av de ledande aktörerna i landet när det gäller att erbjuda så kallade extratjänster (arbete och utbildning i kombination) till arbetssökande, något som också starkt bidragit till att arbetslösheten sjunkit.

– Samarbete är i alla lägen är ett recept för framgång. Tillsammans med kommuner kan Arbetsförmedlingen i samverkan bidra till effektivare insatser för våra gemensamma kunder. När vi idag har en gynnsam konjunktur är det viktigt att ta tillvara möjligheten att se kompetensen även hos grupper som annars skulle stå långt från arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens marknadschef Pia Ackmark.

Mer information

Per Rydén, kommunikationschef, per.ryden@jarfalla.se, 08-580 288 77

Susanne Wikström, bitr. enhetschef Arbetsförmedlingen, susanne.wikstrom@arbetsformedlingen.se, 010-486 65 72

Nyckelord

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Efterlängtad byggstart för Veddestabron i Barkarby18.3.2019 14:23:36 CETPressmeddelande

Idag tog Järfälla kommun och Trafikverket det första spadtaget för Veddestabron. Bron blir en viktig pusselbit i den nya staden som växer fram i Barkarby och en viktig del i den stora regionala infrastruktursatsning som görs här för resenärer i hela Stockholmsregionen: en ny stad och en ny kollektivtrafikknutpunkt där direkt anslutning mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg gör att fler människor i regionen har möjlighet att bo, leva, arbeta och studera där de vill.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum