If Skadeförsäkring

Många kan vara fel försäkrade nu

Dela

Ifs koncernchef Morten Thorsrud tror att många kan vara fel försäkrade. Samtidigt som han presenterar resultatet för det andra kvartalet uppmanar han både privatpersoner och företag att kontakta försäkringsbolaget för att gå igenom sina försäkringar.

- En av våra viktigaste uppgifter är att vara rådgivare till våra kunder. Den senaste tiden har vi sett flera exempel på kunder som inte är rätt försäkrade efter coronatidens första fas, därför kommer vi nu med denna uppmaning, säger Morten Thorsrud. - Några företag har fått kraftigt ökad omsättning som ändrar deras försäkringsbehov, medan andra har permitterat anställda. I sommar har flera av oss kört många fler mil på semestern än vi brukar och bör därför kanske anpassa vår årliga körsträcka. Några har byggt ut huset, inversterat i ett semesterboende eller köpt båt. Det har varit stora förändringar för många och det är viktigt att vi ser till att vi säkerställer att kunderna är rätt försäkrade, säger Morten Thorsrud.

 

Gott resultat för det andra kvartalet

I dag presenterar If sitt kvartalsresultat efter en av de mest turbulenta perioderna i modern tid. Ifs koncernchef menar att den period vi har varit igenom visar hur viktigt det är med ett solitt försäkringsföretag som kan hjälpa kunderna under en svår tid.

  • Under det andra kvartalet hade vi stora utgifter kopplade till reseförsäkringen. Samtidigt ledde mindre trafik på vägarna till färre motorskador, och dessa två poster balanser varandra mer eller mindre. Vi har emellertid reassurance på reseförsäkringen som täcker delar av tappet från reseskadorna. Det är anledningen till att vi kan presentera ett mycket gott resultat för det andra kvartalet, säger Morten Thorsrud.

Koncernresultatet för det andra kvartalet

If presenterar i dag resultatet för det andra kvartalet 2020. Det visar på fortsatt framgång för Nordens största försäkringsbolag, samtidigt som det tydligt präglas av pandemin.

  • Totalkostnadsprocenten för det andra kvartalet 2020 är 80,5 (83,0% för andra kvartalet 2019). För första halvåret 2020 är totalkostnadsprocenten 82,1 (84,7 % 2019).
  • Tekniskt resultat för kvartalet är 2 316 MSEK (1 982). För det första halvåret är det tekniska resultatet 4 239 MSEK (3 515).
  • Premieinkomsten för det andra kvartalet var 11 867 MSEK (11 956). För det första halvåret var koncernens samlade premieinkomst 30 347 MSEK (29 151
  • If har en total premietillväxt på 2,7 % för kvartalet och 5,2% för första halvåret. Tillväxten är god i hela Norden. Tillväxten under andra kvartalet präglades av corona-effekter, som lägre omsättning för flera företagskunder och mycket låg nybilsförsäljning i samtliga nordiska länder.
  • Investeringsresultatet för det andra kvartalet var 536 MSEK (719). För första halvåret 2020 var investeringsresultatet 148 MSEK (1 407).

 

Det svenska resultatet

If fortsätter den goda tillväxten på den svenska marknaden också under detta kvartal, corona-situationen till trots.

  • Premieinkomsten under det andra kvartalet var 4 864 MSEK (4 686 MSEK det andra kvartalet 2019). Under det första halvåret var den samlade premieinkomsten i Sverige 9 939 MSEK (9 479).
  • Det tekniska resultatet landade på 1 193 MSEK (848 MSEK för det andra kvartalet 2019). For det första halvåret var det tekniska resultatet 2 362 MSEK (1 677).
  • Totalkostnadsprocenten var på 70,8 för det andra kvartalet (78,5 %) och 70,9 % (78,3 %) sammantaget för det första halvåret. 

Många reseförsäkringsärenden

Ifs statisktik visar tydligt vad som hände när stora delar av Norden stängde ned i mars i år. Biltrafiken minskade snabbt i hela Norden men nu visar antalet anmälda skador att trafiken är tillbaka på normal nivå.

- Eftersom många använt bilen under hemmasemestern kan det bli så att skadestatistiken hamnar i nivå med ett vanligt år, trots den betydande nedgången tidigare i år.

Under våren och sommaren har vi också sett en ovanligt hög försäljning av begagnade bilar och en stor ökning i försäljningen av båtförsäkringar. Det är först i slutet av året som vi kommer att kunna se den reella effekten av nedstängningen, säger Morten Thorsrud.

Under det första halvåret fick If in cirka 53 000 reseförsäkringsärenden i Norden som är kopplade till corona. De allra flesta ärenden är från norska kunder och över 80 % av dem handlar om avbeställningar. Den totala kostnaden för detta är över 400 MSEK.

Kontakter

Bilder

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

+46 771-43 00 00

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 6 800 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den finska bankkoncernen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum