Transportföretagen

Många klimatanpassar, men få kan resa mindre

Dela

Nästan alla svenskar har gjort anpassningar för att leva sitt liv mer klimatvänligt och hälften vill göra mer. Det handlar om allt från att sopsortera och äta mindre kött till att handla begagnat. Men resor är ett område där det är svårt för många att göra mer. De flesta resor sker för att få vardagen att gå ihop. Ofta saknas alternativ, särskilt på landsbygden. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till resande och transporter som Transportföretagen låtit göra.

Transporter är en av grundpelarna i ett fungerande samhälle. Oavsett vilket trafikslag de sker med. Det är också ett viktigt område inom klimatomställningen. Här finns stora möjligheter, men också frågor som måste lösas politiskt. Transportföretagens undersökning visar att människor verkligen vill bidra till klimatomställningen och redan gör många förändringar i sin vardag, också på transportsidan.

Nästan en tredjedel (28%) har avstått från en längre resa för att leva mer klimatanpassat, men i vardagen spelar resorna och bilen en avgörande roll för att människor ska få ihop sitt vardagsliv. Särskilt på landsbygden där alternativen saknas. 61 procent av de svarande genomförde sin senaste kortare resa med bil och 73 procent uppgav att syftet var att handla eller pendla till jobb eller skola. Bara 15 procent svarade att man gjort en onödig resa den senaste veckan.

78 procent av de svarande anser att man själv har mycket eller ganska mycket ansvar för att samhället anpassas till klimatet, men störst ansvar för klimatomställningen lägger svenskarna på politiker och myndigheter, där motsvarande siffra är 84 respektive 85 procent.

– Människor gör redan väldigt mycket för att leva mer klimatanpassat och många vill göra ännu mer. Transportsektorn spelar självklart en stor roll i detta. Samtidigt är bilresor för många, särskilt i glesbygd, en förutsättning för att få vardagen att gå ihop eftersom det helt enkelt inte finns några alternativ. För att omställningen ska vara möjlig i hela landet måste politikerna ge bättre förutsättningar för att människor ska kunna göra rätt. Det säger Tina Thorsell som är samhällspolitisk chef på transportföretagen.

Svenskarna ser generellt sett positivt på vägtransporternas utveckling i framtiden. En av tio (9 %) har redan bytt till en klimatsmartare bil och 30 % skulle kunna tänka sig att göra det i framtiden. Fyra av tio (41%) tror att vi kommer ha elektrifierade vägtransporter inom tio år och nästan hälften (49 %) tror att vi kommer att resa mer kollektivt. Samtidigt uppger 72 procent av de svarande att infrastruktursatsningar måste ta större hänsyn till att det ska gå att bo i hela Sverige. Bland de svarande som bor på landsbygd är motsvarande siffra 80 procent.

– Utvecklingen inom transportområdet måste gynna hela landet. Många pratar om att hela Sverige ska leva, men nu är dags att gå från ord till handling. I glesbygd är bilen ofta det enda alternativet för vardagsresor, till exempel för att handla eller komma till jobb och skola. Det är besluten som fattas idag som människor ska leva med i sin vardag i många år framöver. Om politikernas prat om en levande landsbygd inte bara ska bli tomma ord måste vi prioritera infrastruktursatsningar som gäller hela Sverige, avslutar Tina Thorsell.

Undersökningen är gjord av Axiom Insight som frågat 2020 personer om deras syn på transportfrågor.

Kontakter

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Transportföretagen och Göteborgsregionen vill råda bot på mekanikerbrist17.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stor brist på personbils- och lastbilsmekaniker i Sverige. Bara i Göteborgsregionen saknas nära 300 mekaniker, vilket är en stor del av landets totala behov. Därför startar Göteborgsregionens kompetensnav nu en valideringsinsats, där personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg, kan få sina kunskaper validerade.

Ny styrelse i Sveriges Bussföretag17.5.2022 09:59:22 CEST | Pressmeddelande

Vid dagens årsstämma blev Tomas Byberg omvald till ordförande i bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag. Tomas Byberg är vd för Byberg & Nordin. Han är också bussbranschens företrädare i det arbete som nu pågår inom den svenska kollektivtrafiken för att återstarta sektorn efter det stålbad coronapandemin inneburit. Sveriges Bussföretags styrelse fick efter stämman idag flera nya ledamöter från både större koncerner och mindre familjeföretag från hela Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum