Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Många kommuner har inte sökt pengar till sommarlov

Dela

Många kommuner har inte ansökt om stöd för sommarlovsaktiviteter och riskerar att missa denna möjlighet att erbjuda sina unga ett bättre sommarlov.

yndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar bidrag till landets kommuner för att dessa ska ordna aktiviteter på sommarlovet för barn och unga i åldern 6-15 år.  Tanken är att aktiviteterna ska stimulera till deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund.

Hittills har 165 kommuner fått bidraget. Idérikedomen är stor bland kommunerna på hur pengarna ska användas. Ytterligare 23 har ansökt och deras begäran handläggs nu, men 102 kommuner har ännu inte ansökt. 

 -  Det vore mycket synd om inte alla kommuner tar chansen att få pengar till sommarlovsaktiviteter. Alla barn och unga har rätt till ett utvecklande och innehållsrikt sommarlov. Det stöd vi ger är en möjlighet för kommunerna att ordna bra aktiviteter och att utöka sin verksamhet jämfört med tidigare år. Jag hoppas nu att alla kommuner i landet ansöker om detta stöd.  Allt för många barn kommer tillbaka till skolan när höstterminen startar och har inget att berätta från sommaren. Det skapar ett utanförskap, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

MUCF räknar med att i år kunna fördela närmare 200 miljoner kronor.  

Sista ansökningsdag är 1 juli 2016. 

Länk: http://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter

Kontakt: kommunikationschef Anders Hagquist, 070-663 39 18

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum