Håll Sverige Rent

Många markägare har problem med nedskräpning

Dela

Nio av tio av markägare med stora ägor uppger att nedskräpning är ett problem. Det visar en enkätundersökning som Håll Sverige Rent har genomfört. Av de kommuner som svarade på enkäten uppgav nästan 90 procent att nedskräpning i naturen är ett problem.

– Att människor skräpar ner i naturen är ett problem, inte bara för djur och natur utan också för de människor som vill nyttja allemansrätten. Vi ser att allt fler markägare väljer att sätta upp bommar och på andra sätt begränsa för människor att ta sig ut i skog och mark, säger Anna Grundén, projektledare på Håll Sverige Rent.

Nedskräpning är också det vanligaste problemet i de fall markägarna upplever att allmänheten orsakat besvär på deras marker, vilket nio av tio markägare (91,7 procent) uppgav i enkäten. Det handlar både om nedskräpning av konsumentförpackningar och om dumpning av större skräpföremål. Men trots problemen finns ett starkt stöd för allemansrätten bland markägarna.

– Trots problemen ser vi att markägarna ändå vill ha kvar allemansrätten som den ser ut idag. Information är det verktyg som många av markägare tycker är den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen, säger Anna Grundén.

Nio av tio (91,6 procent) av Sveriges stora markägare som svarat på Håll Sverige Rents enkät anser att nedskräpning på deras marker är ett problem. Av de kommuner som svarade på enkäten uppgav nästan 90 procent att nedskräpning i naturen är ett problem. I nationalparkerna är problemen med nedskräpning mindre, här uppgav 34 procent att nedskräpning i naturen är ett problem.

För mer info:

Anna Grundén, projektledare på Håll Sverige Rent, telefon 072-006 55 08
Petra Holgersson, pressansvarig på Håll Sverige Rent, telefon 072-565 44 05

FAKTA:

Vanligaste mindre skräpföremålen i naturen enligt markägarna:

  1. Mat-/dryckesförpackning/mugg
  2. Plastpåse/plast övrigt
  3. Läsk/ölburk
  4. Godis-/snacks-/glassförpackning
  5. Cigarettfimp

Vanligaste större skräpföremålen i naturen enligt markägarna:

  1. Bildelar
  2. Hushållsavfall
  3. Byggavfall
  4. Sopsäckar
  5. Elektriska produkter

Så genomfördes undersökningen:

Håll Sverige Rent genomförde i våras en enkät bland stora markägare, kommuner och nationalparker. Enkäten besvarades av tolv av de största markägarna i Sverige, 160 av 290 kommuner och samtliga 29 nationalparker.

Enkäten skickades ut till kommuner, nationalparker samt de största markägarna i Sverige via mail och vid behov genomfördes enkäten över telefon. På frågan ”Upplever ni att nedskräpning i naturen är ett problem i er kommun/nationalpark/era marker” fanns fyra svarsalternativ: Ja, i hög grad. Ja, i viss grad. Nej. Vet ej. På frågan om vilket problem som var vanligast när allmänheten orsakat besvär fanns 15 olika alternativ, samt Annat. På frågan om allemansrätten fanns alternativen Begränsas, Bevaras som den är idag, Utökas samt Vet ej.

Kontakter

Bilder

Om

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm

08-505 263 00http://www.hållsverigerent.se

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Vi har 90-konto och är därmed en del av Svensk insamlingskontroll.

Facebook

Twitter

Instagram

Följ Håll Sverige Rent

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Håll Sverige Rent

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum