Umeå kommun

Många stora projekt färdigställdes under 2019

Dela

Tekniska nämnden har under 2019 färdigställt en rad stora byggprojekt till kommunens verksamheter som för- och grundskolor, samverkanshus och gruppboenden. Även Lundabron, som blivit mycket välbesökt av Umeåborna, öppnades. Nämnden har fortsatt utmaningar med driftsekonomin men resultatet är 7,4 miljoner kronor bättre än föregående år.

Många stora projekt har avslutats under året. Maja Beskowskolan, Förskolan Rosendal Öst på stan (6 avdelningar), Förskolan Karusellen i Obbola (6 avdelningar) har öppnats. Fyra nya gruppboenden (Umedalen, Röbäck och Mariehem) samt samverkanshuset Lundagård på Ålidhem/Sofiehem med förskola, vård- och omsorgsboende och produktionskök i samma byggnad har också färdigställts. Många fastigheter har också byggts om, renoverats eller byggts till, däribland Förskolan Haga och Förskolan Rymden på Teg.

Rådhusesplanaden och ombyggnaden av Vättarnas allé färdigställdes under hösten och Lundabron har trots stora utmaningar avseende kostnaderna blivit mycket uppskattad av Umeåborna.

– Generellt har vi goda resultat för våra projekt och många projekt har gått bättre än budget, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande i tekniska nämnden. Sammantaget klarar vi vår totala investeringsbudget, även om det finns enskilda projekt uppvisar underskott.

Många studiebesök och utmärkelser

Det finns många områden där arbetet som verksamheterna inom tekniska nämnden gör utmärker sig lite extra och fått nationell och ibland internationell uppmärksamhet.

  • Maja Beskowskolan är det första ombyggnadsprojektet (ROT-projektet) i Sverige som 2019 blivit certifierad enligt Miljöbyggnad Silver, vilket visar att byggnaden håller hög klass när det gäller att minimera skolans klimatavtryck.
  • Vasaplans perrongtak har nominerats till Träpriset och Rådhustorget har nominerats till både Stenpriset och Ljuspriset. Måltidsservice har tävlat i två kategorier i White guide; årets skolkök och årets seniorkock där Tegelslagaren, som lagar portionsförpackad mat till Äldreomsorgen, tog hem en hedrande sjätteplats.
  • Arbetet med trafikplanering och mobilitet har fått mycket uppmärksamhet, där intresset från andra kommuner, regioner och länder har varit stort. Vi blev en av tre nominerade till ”Årets samhällsbyggare” av Dagens samhälle för “Cykelstället”, som fått ta emot många studiebesök.

Ekonomi

Nämndens resultat för 2019 är - 39,2 mnkr jämfört med budget. Jämfört med föregående år, - 46,6 mnkr, så är resultatet 7,4 mnkr bättre. Resultatet visar att den handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans som beslutades av nämnden och förvaltningens arbete med åtgärder utifrån planen har börjat ge effekt.

En krävande vinter med utmanande väder tillsammans med ett underfinansierat vinterväghållningsavtal orsakar en större avvikelse inom Gator och parker i år (-25,2 mnkr). Städ- och verksamhetsservice underskott beror främst på ökade personalkostnader (-7,2 mnkr). Fastighet (3,3 mnkr), IT (-4,4 mnkr) och Måltidsservice (-2,3 mnkr) visar alla ett bättre resultat än föregående år.

Bakgrund

2019 var det första året som tekniska nämndens verksamheter samlades i en egen förvaltning, teknik- och fastighetsförvaltningen. Tekniska nämnden omfattar verksamheterna Gator och parker, Fastighet, Måltidsservice, Städ- och verksamhetsservice samt IT och ansvarar för kommunens anläggningar, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska nämnden ansvarar även för kommunens interna servicefunktioner samt färdtjänst.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum