Försäkringskassan

Många unga söker inte förlängt underhållsstöd

Dela

En ny studie från Försäkringskassan visar att det finns ett stort underanvändande av förmånen förlängt underhållsstöd. Det betyder att en ekonomiskt utsatt grupp kan gå miste om pengar de har rätt till. Försäkringskassan har i uppföljningar sett att förmånen inte fungerar som den är tänkt för denna unga grupp och kommer nu se över informationen till de som berörs.

Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan till föräldrar som bor tillsammans med sitt barn men inte tillsammans med barnets andra förälder, och där den andra föräldern inte bidrar ekonomiskt till barnets kostnader. Underhållsstöd betalas ut till dess att barnet fyller 18 år. Efter det kan dock den unga vuxna – om den bor hemma och studerar – själv ansöka om förlängt underhållsstöd.

Drygt 25 procent av de unga för vilka det betalats ut underhållsstöd innan 18-årsdagen ansökte inte om förlängt underhållsstöd efter det att de fyllt 18 – detta trots att de fortfarande bodde hemma och studerade och därmed kunde ha rätt till förmånen. Totalt handlar det om 17 000 individer, varav 4240 stycken (25 procent) alltså inte sökte.

– Vår studie visar att familjer till de unga som inte ansökt om förlängt underhållsstöd trots att de kan ha rätt till det kännetecknas av en större ekonomisk utsatthet än andra grupper, även jämfört med andra ensamstående föräldrar med barn. Dessutom är det betydligt vanligare bland de unga vuxna som inte ansökt om ­förmånen att de dels bor med sin mamma och dels att det är från mamman som de får pengar, vilket skapar en snedvriden försörjningsbörda bland de föräldrarna, säger Gabriella Bremberg, direktör för avdelningen Analys och prognos på Försäkringskassan.

Med anledning av studiens resultat kommer Försäkringskassan nu se över och utveckla informationen till förmånens målgrupper. Både mot föräldrarna, som kanske inte känner till det försörjningsansvar som de har tills barnet fyllt 21 år om den unga fortsätter läsa på gymnasiet, men också mot de unga vuxna som kan ha rätt till förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan eftersom den ena föräldern inte bidrar ekonomiskt.

Fakta underhållsstöd och förlängt underhållsstöd

* Förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan är 2 073 kronor i månaden.

* Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram tills dess att den unga fyllt 21 år, om barnet fortsätter att studera på gymnasiet.

* Innan barnet har fyllt 18 år är det föräldrarna som behöver komma överens om underhållet. Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidrag kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till föräldern som barnet bor hos.

* Underhållsstödet upphör när barnet fyller 18 år. Då ska den unga vuxna i första hand försöka få ekonomiskt bidrag från den bidragsskyldiga föräldern. Om den föräldern inte betalar underhållsbidrag, eller betalar för lite, kan den unga själv ansöka om förlängt underhållsstöd.

* Mer om förlängt underhållsstöd: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/underhallsbidrag_och_forlangt_underhallsstod

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare12.11.2019 13:35:37 CETPressmeddelande

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

Lokalt projekt visar att aktiv chef och god samverkan ger lägre sjuktal15.10.2019 10:07:40 CESTPressmeddelande

När arbetsgivare kommer in tidigt i sjukskrivningsprocessen och chefen har en tydligare roll i samverkan med vården och Försäkringskassan så leder det till friskare medarbetare och snabbare återgång i arbete. Det visar ett lokalt projekt i kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby där Försäkringskassan, kommunerna och lokala vårdgivare deltagit. Nu håller projektet en slutkonferens i Alvesta där bland annat Mandus Frykman, regeringens samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, deltar.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet inom tandvårdsstödet1.10.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum