Försäkringskassan

Många unga söker inte förlängt underhållsstöd

Dela

En ny studie från Försäkringskassan visar att det finns ett stort underanvändande av förmånen förlängt underhållsstöd. Det betyder att en ekonomiskt utsatt grupp kan gå miste om pengar de har rätt till. Försäkringskassan har i uppföljningar sett att förmånen inte fungerar som den är tänkt för denna unga grupp och kommer nu se över informationen till de som berörs.

Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan till föräldrar som bor tillsammans med sitt barn men inte tillsammans med barnets andra förälder, och där den andra föräldern inte bidrar ekonomiskt till barnets kostnader. Underhållsstöd betalas ut till dess att barnet fyller 18 år. Efter det kan dock den unga vuxna – om den bor hemma och studerar – själv ansöka om förlängt underhållsstöd.

Drygt 25 procent av de unga för vilka det betalats ut underhållsstöd innan 18-årsdagen ansökte inte om förlängt underhållsstöd efter det att de fyllt 18 – detta trots att de fortfarande bodde hemma och studerade och därmed kunde ha rätt till förmånen. Totalt handlar det om 17 000 individer, varav 4240 stycken (25 procent) alltså inte sökte.

– Vår studie visar att familjer till de unga som inte ansökt om förlängt underhållsstöd trots att de kan ha rätt till det kännetecknas av en större ekonomisk utsatthet än andra grupper, även jämfört med andra ensamstående föräldrar med barn. Dessutom är det betydligt vanligare bland de unga vuxna som inte ansökt om ­förmånen att de dels bor med sin mamma och dels att det är från mamman som de får pengar, vilket skapar en snedvriden försörjningsbörda bland de föräldrarna, säger Gabriella Bremberg, direktör för avdelningen Analys och prognos på Försäkringskassan.

Med anledning av studiens resultat kommer Försäkringskassan nu se över och utveckla informationen till förmånens målgrupper. Både mot föräldrarna, som kanske inte känner till det försörjningsansvar som de har tills barnet fyllt 21 år om den unga fortsätter läsa på gymnasiet, men också mot de unga vuxna som kan ha rätt till förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan eftersom den ena föräldern inte bidrar ekonomiskt.

Fakta underhållsstöd och förlängt underhållsstöd

* Förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan är 2 073 kronor i månaden.

* Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram tills dess att den unga fyllt 21 år, om barnet fortsätter att studera på gymnasiet.

* Innan barnet har fyllt 18 år är det föräldrarna som behöver komma överens om underhållet. Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidrag kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till föräldern som barnet bor hos.

* Underhållsstödet upphör när barnet fyller 18 år. Då ska den unga vuxna i första hand försöka få ekonomiskt bidrag från den bidragsskyldiga föräldern. Om den föräldern inte betalar underhållsbidrag, eller betalar för lite, kan den unga själv ansöka om förlängt underhållsstöd.

* Mer om förlängt underhållsstöd: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/underhallsbidrag_och_forlangt_underhallsstod

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-194.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

Färre ansökte om sjukpenning under 201922.4.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Det totala antalet pågående sjukfall i Sverige minskade något under 2019, och även startade sjukfall på grund av psykisk ohälsa minskade under året. Antalet nybeviljade ansökningar om aktivitetsersättning ökade under 2019 medan antalet personer som nybeviljades sjukersättning fortsätter ligga stabilt på en historiskt sett låg nivå. Detta visar den årliga rapporten Sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan lämnade till regeringen den 22 april 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum