Lernia

Många vill vidareutbilda sig i spåren av coronapandemin - Lernia ser stark ökning av ansökningar till yrkeshögskolan i Linköping

Dela

Att utbilda sig via yrkeshögskolan är för många en väg till arbete. När coronapandemin fortgår och många står utan jobb syns nu en ökning av ansökningar till YH-utbildningar. Bara hos utbildnings- och bemanningsaktören Lernia har ansökningarna till yrkeshögskoleutbildningar ökat med 56 procent jämfört med förra året. I Linköping har ansökningarna till Lernias YH-utbildningar ökat med så mycket som 69 procent.

Spridningen av covid-19 fortsätter att pröva den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. I juli 2020 uppgick arbetslöshetstalet till 8,9 procent, en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med föregående år. Samtidigt fortsätter regeringen satsa hårt på att få folk i jobb, bland annat genom fortsatt expansion av yrkeshögskolan. I budgetpropositionen för 2021 föreslås en utbyggnad under 2021-2023 där syftet är att utöka antalet utbildningsplatser för att kunna möta kompetensbrist på arbetsmarknaden.

Utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia bedriver yrkeshögskoleverksamhet över hela landet med 43 pågående utbildningar på 13 orter. I år har trycket på deras yrkeshögskoleutbildningar ökat kraftigt. Inför hösten 2020 sökte 7064 personer jämfört med 4535 föregående år. Ökningen på 56 procent är en spegling av rådande läge på arbetsmarknaden med lågkonjunktur till följd av pandemin. Även i Linköping syns den stora efterfrågan på YH-kompetens där 1203 personer i år sökte till Lernias YH-utbildningar i regionen, jämfört med 713 året dessförinnan.

 - Syftet med yrkeshögskolan har alltid varit att erbjuda utbildningar som ger goda förutsättningar att få jobb, därför är vi glada att man från politiken satsar extra mycket på yrkeshögskolan. Vi på Lernia vet att yrkeshögskoleverksamheten i Sverige ger utdelning, hela nio av tio som går en yrkeshögskoleutbildning får jobb direkt efter utbildningen. Att trycket på våra utbildningar i år har varit större än någonsin speglar det, Ulla Gustafsson, verksamhetschef Lernia Yrkeshögskola.

För att möta behov på arbetsmarknaden av fördjupad, breddad och förnyad kompetens startade Myndigheten för yrkeshögskolan i början av året ett nytt koncept med korta yrkeshögskoleutbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har snabbt blivit ett viktigt och efterfrågat utbildningskoncept inom yrkeshögskolan. De korta yrkeshögskoleutbildningarna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter.

 - Vi har varit snabba med att starta upp de här korta yrkeshögskoleutbildningar för att kunna hjälpa fler att behålla jobben. Utbildningarna är ett effektivt verktyg för både kompetensutveckling och omställning, två avgörande aspekter för att vi inom de närmsta åren ska kunna hantera Corona-virusets effekter på arbetsmarknaden, säger Ulla Gustafsson.

 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsatte 2,7 miljarder 2019 och finns över hela landet. 2019 hade vi 4 876 medarbetare. Vi utbildade 15 000 personer och förmedlade 10 000 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2021: Högre intäkter och ett förstärkt resultat28.10.2021 16:23:41 CEST | Pressmeddelande

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden var 51 procent högre jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för delårsperioden uppgick till 113 (-18) mkr. Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 72 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 583 (338) mkr. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 47 (10) mkr.

Stora satsningar på nya jobb runt om i landet – men få svenskar beredda att flytta25.10.2021 07:25:55 CEST | Pressmeddelande

Statliga och privata storsatsningar på jobb utanför storstadsregionerna förväntas ge tusentals nya arbetstillfällen framöver, inte minst i norra Sverige. Nu vill företagen och regeringen få arbetssökande att flytta dit jobben finns, men enligt en ny nationell undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia är få svenskar villiga att flytta för jobb. Endast tre av tio uppger att det är något man är beredd att göra. Mest benägna att flytta är unga, 47 procent i åldrarna 18-32 år svarar ja på frågan, och i gruppen unga män är det ännu fler, 53 procent, som kan tänka sig det.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum