Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Mångmiljonsatsning på projekt för unga resulterade i jobb och studier

Dela
Bild på ungdomar som sitter vid ett bord och studerar. Foto: Syda Productions
Bild på ungdomar som sitter vid ett bord och studerar. Foto: Syda Productions

Åren 2016–2018 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nästan 52 miljoner kronor i bidrag till projekt för unga som varken arbetar eller studerar.

I en ny rapport redovisas hur pengarna använts och vad projekten resulterat i. MUCF lyfter också framgångsfaktorer och pekar på de utmaningar som projekten haft.

Antalet unga som nåtts har varit begränsat men det är tydligt att bidraget har haft stora positiva effekter för de unga som deltagit. Alla unga som går från utanförskap till sysselsättning är en stor vinst för individen och samhället, både ekonomiskt och mänskligt, säger generaldirektör Lena Nyberg.

2016 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar (uvas).Beslutet grundade sig på utbildningsdepartementets strategi Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar, från november 2015. Syftet med åtgärderna var att förbättra möjligheterna för dessa ungdomar att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Rapporten ger en bild av hur bidragen har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Rapporten redogör även för bidragens användningsområden, resultat och möjliga effekter. De sista bidragen fördelades i maj 2018 och de sista projekten avslutades i slutet av 2019. Resultatet bygger på samtliga ansökningshandlingar för de 65 beviljade projekten och på 57 slutrapporter.

- De resultat och effekter som rapporterats in till myndigheten ligger i linje med bidragets syfte. Vi hoppas att rapporten ger regeringen ett relevant underlag för att bedöma vilka åtgärder som behövs för denna grupp unga, säger Lena Nyberg.

De beviljade projekten nådde nästan 4 700 unga. Statistik saknas för ungefär en femtedel men av övriga, drygt 3 700 unga, så har cirka 40 procent gått vidare till arbete eller studier. Runt 400 fick under projekttiden någon form av tillfällig sysselsättning i form av praktik eller sommarjobb. Runt 500 deltar fortfarande i åtgärder.

Här är några röster från unga som deltog i projekten:

”Wow, så mycket som hinner hända under ett år. Jag hade aldrig kunnat tro det. Nu har jag jobb och bor i min egna lägenhet. Jag klarar mig själv.”

”När man sitter hemma känner man sig värdelös, man är inte värd någonting. Här räknas man, man blir något, man blir betydelsefull.”

Under 2016 var en stor andel av projekten koncentrerade till Stockholms län, men sett över de tre åren har den geografiska spridningen överlag varit bra med projekt från Pajala i norr till Eslöv i söder.

Rapporten visar att bidraget har fått långtgående positiva effekter även på samhälls- och organisationsnivå. Myndig­heten föreslår därför en liknande satsning för att hjälpa unga att komma ut i arbete och studier men att det då görs i större skala och under längre period. MUCF vill också ha en särskild satsning för att nå fler unga kvinnor som varken arbetar eller studerar.

Länk till rapporten "Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar"

Rapporten visar bland annat att:

• bidraget främst gjort nytta på individnivå.

• många projekt har bidragit till ökad samverkan såväl inom enskilda kommuner som med föreningar, näringsliv och myndigheter.

• bemötande, flexibilitet och individuella åtgärder är framgångsfaktorer för att lyckas.

• det kan behövas lång tid och tålamod för att stötta de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden.

• det behövs fler riktade insatser för att nå fler unga kvinnor som varken arbetar eller studerar.

• det behövs mer omfattande och långsiktiga insatser för grupper som är svåra att nå, till exempel unga med psykisk ohälsa, HBTQ-personer och individer med språksvårigheter.

Bilder

Bild på ungdomar som sitter vid ett bord och studerar. Foto: Syda Productions
Bild på ungdomar som sitter vid ett bord och studerar. Foto: Syda Productions
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"1.7.2020 14:26:50 CESTPressmeddelande

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen. - Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa

Stort tryck på civilsamhället - 230 har sökt om bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta24.6.2020 09:24:31 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt. - Det stora söktrycket visar på den viktiga roll som civilsamhället spelar för utsatta människor. Vi vet att det här är ett livsviktigt stöd för många verksamheter och vi planerar att kunna ge besked redan nästa vecka till de organisationer som har sökt bidraget, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt viss

MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar18.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram. Alla barn har rätt till ett tryggt boende, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, bland annat. Staten ska bistå föräldrarna om det behövs, särskilt när det gäller bostad. Det ungdomspolitiska målet i Sverige är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. ”Oro över vräkningar och ökad hemlöshet” 2007 presenterade regeringen en nollvision för vräkningar av barn som en del av sin samlade strate

Rätt av MUCF att återkräva bidrag från Sveriges Unga Muslimer: ”Viktig prövning av demokratins idéer”15.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. - Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer, SUM, om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdh

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”4.6.2020 13:02:21 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslog i maj. - Civilsamhället gör varje dag fantastiska insatser för att hjälpa utsatta människor, till exempel för de som saknar tak över huvudet eller inte har råd med mat. Vi är mycket stolta över det här uppdraget och sätter genast i gång arbetet för att kunna fördela bidraget så snabbt som möjligt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen på totalt 100 miljoner kronor för 2020 ska dels gå till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, dels till insatser mot äldres ensamhet under coronapandemin. Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum