Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Mannheimer Swartlings partner André Andersson utses till hedersdoktor vid Stockholms universitet

Dela

Igår stod det klart att Mannheimer Swartlings partner André Andersson, ordförande för verksamhetsgruppen Bank och finans, utses till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

André Andersson är specialiserad inom bank och finans och arbetar i synnerhet med frågor som rör strukturering och omstrukturering av olika typer av finansiella transaktioner. André är därutöver byråns Global Relationship Partner och är sedan ett antal år aktivt engagerad i arbetet vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Andrés utnämning motiveras av att han under många år bidragit till den juridiska fakultetens utveckling och arbete genom stöd till forskningen och undervisningen.

Motivering

Advokat André Andersson, som är född 1959, har allt sedan hans yrkesmässiga verksamhet påbörjades haft som sitt kanske största intresse att främja samverkan mellan det praktiska yrkeslivet och den juridiska forskningen. Det har inneburit att Andersson, som utbildades i Lund men varit verksam i Stockholm, deltagit under många år i en rad olika verksamheter vid vår fakultet. Han har sedan många år suttit i styrelsen för Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt även i det exekutiva s.k. särskilda utskottet samt i det Vetenskapliga rådet. Han har tillsammans med flera andra initierat forskning men även tagit egna initiativ för att skapa resurser för unga forskare att erhålla såväl doktorandtjänster som s.k. postdok.-befattningar. Tillsammans med flera andra vid centret har han initierat ett samarbete med Christ Church vid universitetet i Oxford och även deltagit i den kommitté vid centret som har utvecklat ett samarbete med Institute of European och Comparative Law (IECL) vid the Faculty of Law i Oxford.

Detta starka intresse har inneburit att Andersson även i övrigt utnyttjats i fakultetens verksamhet genom att under många år vara ledamot av fakultetens Utbildningsutskott, deltagit i undervisning i s.k. specialkurser och då såväl sådana med mer praktisk inriktning som sådana med renodlad vetenskaplig inriktning.

André har en juris kandidat och en ekonomexamen från Lunds universitet (1986). Han började, efter ytterligare studier i Oxford, sin karriär 1987 som biträdande jurist på Carl Swartling Advokatbyrå och fortsatte efter fusionen på Mannheimer Swartling, där han blev partner 1994. Han tilldelades 2011 Chambers European Award for Outstanding Contribution to the Legal Profession.

Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling, gläds åt nyheten. 

— Givetvis kommer vi att fira Andrés utnämning. För oss som advokatbyrå är det viktigt med en nära koppling till den akademiska världen. Vi uppmuntrar byråns jurister att engagera sig såväl inom forskning som inom grundutbildning. André har under många år brunnit för dessa frågor och vi är därför både stolta och glada över att han nu blir belönad för dessa insatser. Vi är också särskilt glada över att vi genom Andrés engagemang kan bidra till den värdefulla forskningsverksamhet som bedrivs vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Övrigt

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet. Hedersdoktorer promoveras tillsammans med universitetets övriga doktorer vid promotionshögtiden som i år äger rum den 29 september. 

Kontakter

Om

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

040-698 59 34http://www.mannheimerswartling.se

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Byrån arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Ryssland, Kina, USA och Bryssel samt i nära samarbete med andra framstående internationella byråer. Läs mer på www.mannheimerswartling.se.

Följ Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Mannheimer Swartling appoints Klas Eklund to the firm’s first Senior Economist22.11.2017 14:01Pressmeddelande

Klas Eklund has been appointed as Mannheimer Swartling’s first Senior Economist, starting in the beginning of 2018. Mr Eklund will provide the firm and its clients with strategic advice regarding national and international matters connected to the long-term development of business and the political environment. Mr Eklund will also be an active voice in the public discussion regarding these matters.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum