DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Människovärdet i skymundan – fusk i fokus för nya regeringen

Dela
Det är inte så stor skillnad mot tidigare regeringar. Vi inom DHR märker att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte intresserar den här regeringen heller.
Åsa Strahlemo-DHR
Åsa Strahlemo-DHR

-Om jag ska uttrycka mig drastiskt kan jag säga att det inte spelar någon roll vilken regering vi har – våra frågor kommer ständigt i skymundan.

Det säger DHR:s ordförande Åsa Strahlemo om den nya regeringen.

-Historiskt har ingen regering presenterat funktionsrättsfrågor i samband med en regeringsbildning, säger Åsa Strahlemo. Ofta betraktas dessutom våra frågor som hälso- och sjukvård vilket de inte alls alltid är.

I Tidöavtalet nämns den pågående utredningen som i mars väntas föreslå att ansvaret för personlig assistans övertas helt av staten. I stället för som idag delas av kommunerna och staten. DHR välkomnar förslag om ett statligt helhetsansvar.

-Men vi noterar att de längre och mer ingående skrivningarna handlar om att bekämpa det så kallade välfärdsfusket, som i verkligheten inte alls är så utbrett som det ofta ges sken av, säger Åsa Strahlemo.

-Samt att stort fokus ligger på att välfärdssystemet ska utformas så att det inte ”lockar” hit människor från andra länder. Detta skapar olyckligtvis hinder för anställningar för personliga assistenter, vilket är raka motsatsen till vad branschen behöver. Motsatsen till vad vi med funktionsnedsättning behöver. Vi behöver rimliga villkor för assistenterna så att det blir ett mer attraktivt yrke än idag, inte ett mindre attraktivt, avslutar Åsa Strahlemo.

För mer info kontakta:

Förbundsordförande Åsa Strahlemo, 070 508 80 29

Ur Tidöavtalet:

”Personlig assistans Utifrån de utredningsförslag som väntas presenteras i mars 2023 över åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska därefter åtgärder övervägas med målsättningen om ett statligt ansvar.”

”Bekämpa välfärdsbrottslighet En ny myndighet ska ansvara för alla utbetalningar från både kommunal och statlig nivå. För att ge en samlad bild och effektivisera välfärdsutbetalningar ska ett transaktionskonto tas fram och administreras av myndigheten. En kartläggning av felaktiga utbetalningar på kommunal och regional nivå bör göras. Bidragsbrottslagen ska skärpas och även omfatta stöd till företag.”

”Utredningen ska även särskilt få i uppdrag att lämna följande förslag. Författningsändringar varigenom arbetstillstånd endast kan beviljas utlänning som ordnat en heltäckande sjukvårdsförsäkring för den första tillståndstiden. Förslag som innebär att regeringen bemyndigas att föreskriva att vissa yrkesgrupper undantas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd, till exempel personliga assistenter. Regeringen ska också kunna föreskriva om lägre lönekrav för enskilda yrkesgrupper.’

Nyckelord

Bilder

Åsa Strahlemo-DHR
Åsa Strahlemo-DHR
Ladda ned bild

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum