Svenska institutet för standarder, SIS

Maria Sandqvist blir policychef på SIS

Dela

Svenska institutet för standarder, SIS, förstärker nu sitt policyarbete. Maria Sandqvist som närmast ansvarat för att driva Swedish Smart Grid, Forumet för smarta elnät, blir chef på en ny avdelning med ansvar för policyfrågor

– Maria Sandqvist har lång erfarenhet av standardisering i olika roller, bland annat från styrelseuppdrag i såväl den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC som SEK Svensk Elstandard. Marias breda bakgrund blir en stor tillgång och vi ser mycket fram emot att hon börjar här hos oss, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

– Det känns både spännande och roligt, samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften. SIS har ett viktigt uppdrag för sina medlemmar och för samhället i stort. Med den kunskap och erfarenhet som finns på avdelningen för policy bidrar vi till att uppfylla uppdraget där lyhördhet och dialog både internt och med omvärlden blir viktigt, säger Maria Sandqvist. 

– Från Teknikföretagen tar jag bland annat med erfarenhet från att utveckla former för medlemsdialog, samarbete och nätverk på europeisk nivå. Just nu händer det mycket inom standardiseringen, inte minst på Europanivå. Här har SIS tillsammans med sina medlemmar och standardiseringsdeltagare från företag och andra organisationer en viktig roll att spela. Jag ser fram emot att få vara en del av SIS förändringsresa framåt, säger Maria Sandqvist.

Fakta

SIS är ett av tre officiella standardiseringsorgan i Sverige och har två huvuduppdrag:

  • Verka för att standarder används överallt i samhället där det ger fördelar och därmed driver en god samhällsutveckling.
  • Optimera det svenska inflytandet på den internationella standardiseringsverksamheten för att öka svensk konkurrenskraft.

Drygt 4700 experter från nära 1600 organisationer medverkade i SIS standardiseringsarbete under 2019. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar16.1.2020 08:59:15 CETPressmeddelande

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum