Uppsala kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om Ulleråker

Dela

Mark och miljödomstolen avslog alla överklaganden av de första två detaljplanerna i utbyggnaden av Ulleråker. Domstolen gick på Länsstyrelsens linje och ser den hänsyn som planerna tar till grundvattenfrågan som tillräckliga.

Under ett antal månader har Mark- och miljööverdomstolen prövat överklagandena för Kvarteret Sagan m.fl. och Kvarteret Vinghästen m.fl. Precis som Länsstyrelsen ansåg domstolen att kommunens arbete att tillse att grundvattnet inte påverkas av bebyggelsen i detaljplanerna var tillräckligt.

- Det här är ett kvitto på att vi kommer kunna bygga i Ulleråker även med dagens krav på grundvattenskydd. Beslutet är ett gott betyg till vårt arbete med att kartlägga hur åsens vatten påverkas när vi bygger och hur vi ska bygga för att trygga vårt grundvatten. Det är kunskaper vi kommer ha nytta av när vi bygger i andra delar av kommunen också, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Planerna vinner nu laga kraft om inte ytterligare överklaganden kommer in. Dessa tas i så fall upp i Mark- och miljööverdomstolen, som dock bara prövar fall av principiell betydelse.

- Vi har lärt oss mycket om åsen i de här planprocesserna och vi kommer att lära oss ännu mer på vägen mot en färdig stadsdel. Stadsdelens läge och våra nya kunskaper ställer krav på hur vi lever och hur vi reser. I Ulleråker kommer vi att få arbeta med att hitta nya lösningar under många år framöver, säger Anna Sander, enhetschef på Mark- och exploatering på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Husbyggnationen av Ulleråker beräknas inledas cirka 2025 och innan dessa ska gator och ledningar byggas ut.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Förebyggande satsningar och ökat stöd till barns fritid och kultur- och föreningslivet12.12.2019 13:07:36 CETPressmeddelande

Under 2020 vill kulturnämnden i Uppsala skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående främst för barn, ungdomar och unga vuxna. Satsningen på förebyggande och främjande arbete i olika stadsdelar är en viktig del i Uppsala kommuns arbete för en trygg kommun. I dag tog kulturnämnden beslut om budget för nästa år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum