Enköpings kommun

Marknad och skarpa miljökrav gör nytt reningsverket dyrare

Dela

Kommunens nya avloppsreningsverk ska stå färdigt 2024/2025. Kostnaden kommer att bli cirka 200 miljoner högre än vad tidigare kalkyler visat.

Vappa reningsverk.
Vappa reningsverk.

I takt med att arbetet med det nya avloppsreningsverket går in i ett mer aktivt planeringsskede blir också kostnadsbilden tydligare. Projektet visar i det här skedet behov av en utökad kalkyl med 208 miljoner kronor. På onsdag 17 mars 2021 tar tekniska nämnden ställning till att förorda en ny projektbudget.

Unikt projekt över lång tid

Ett avloppsreningsverk, ARV, är ett omfattande och komplicerat projekt som byggs för en lång tidshorisont. Enköpings nya ARV ska passa kommunen under lång tid. Ett sådant projekt tar lång tid att planera samtidigt som omvärlden och förutsättningarna är i ständig förändring. Projektet behöver därför vara anpassningsbart både under projekttiden och efter att det står färdigt.

Sedan 2013 har kommunen i sin planering fokuserat på att analysera behov och skapa förutsättningar med miljötillstånd och detaljplan för ett nytt reningsverk. Nu är vi i ett skede där detaljerna i reningsverket blir tydligare och därmed kan kostnaderna bli mer exakta än tidigare.

Orsaker till högre kostnader

Det här är orsaken till de högre kostnaderna i stora drag:

Miljötillståndet anger kraven

I november 2020 fick kommunen miljötillstånd för att bygga det nya reningsverket. Tillståndet ställer krav på att kommunen följer den miljölagstiftning som finns för rening av avloppsvatten och utsläpp i sjöar och vattendrag.

Fler lagkrav

Förutom hårdare lagkrav inom avloppsrening påverkas projektet också av annan lagstiftning som påverkar kostnaderna, exempelvis inom arbetsmiljö och säkerhet.

Konkurrens om expertkompetens

Enköping var tidigt ute att se behovet av bättre avloppsrening. Planering för ett nytt avloppsreningsverk är så svårt och omfattande att det kräver att kommunen tar hjälp av expertkompetens utanför organisationen. När projektet började planeras 2013 fanns få jämförelseobjekt. Idag står många kommuner inför samma behov av ombyggnad och konkurrerar om samma expertkompetens. Det driver upp kostnaderna för dessa experter.

Sammantaget är möjligheten att minska kostnaderna ytterligare inte möjligt utifrån det miljötillstånd och det marknadsläge som påverkar processen.

Kostnader kan påverka andra investeringar

Tekniska nämnden tar i nästa vecka ställning till att förorda en ny projektbudget för det nya reningsverket.

Förvaltningen ska under våren ta fram finansieringsalternativ och redovisa dess konsekvenser och påverkan på va-taxan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vappa reningsverk.
Vappa reningsverk.
Ladda ned bild

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum