Marknadshyrans pris: 70-80 miljarder kronor

Dela

Om Sverige inför marknadshyror skulle det kosta skattebetalarna 70-80 miljarder, lågt räknat. Det visar en rapport som PwC gjort på uppdrag av bransch- och intresseorganisationen SABO. Där framgår även att Europa har bostadsbrist oavsett hur hyrorna sätts. "Det finns ingen väl fungerande lösning som kan importeras och reformera svensk bostadsmarknad. Vi måste utgå från våra förhållanden och förbättra och utveckla den svenska modellen", säger Kurt Eliasson vd för SABO.

Idag presenterar SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, rapporten Vad skulle marknadshyror kosta Sverige? Där gör PwC en konsekvensanalys av marknadshyror samt en jämförelse mellan europeiska länders olika system för socialbostäder. I den framgår att även länder med marknadshyror har bostadsbrist, deras socialbostäder är dyra för staten och för få i förhållande till det växande antalet resurssvaga hushåll.

Om Sverige införde marknadshyror skulle nyproduktionen behöva subventioneras, konstaterar PwC. Högre hyror ökar omflyttningen, folk trängs ut från sina bostäder och det behöver tillkomma bostäder dit de kan flytta. Byggandet av dessa bostäder måste subventioneras. Med utgångspunkt i Boverkets beräkning att det behövs 705 000 nya bostäder mellan år 2015 och 2025, visar PwC att de subventionerna skulle kosta skattebetalarna totalt 70-80 miljarder kronor.

– Det är en oförsvarlig värdeöverföring från skattebetalarna till landets fastighetsägare. Dessutom är summan förmodligen lågt räknat med tanke på att man i Finland betalade hela 240 miljoner euro i stöd till landets socialbostäder år 2011. Det är en belastning som de svenska förespråkarna av marknadshyror ogärna lyfter fram, säger Kurt Eliasson.

PwCs analys av andra länder visar bland annat att:

  • Bostadsbristen finns i samtliga studerade länder.
  • Det finns en vilja att styra om befintliga system så att belastningen på statsbudgeten minskar.
  • De har minst två hyresbostadsmarknader - en med statligt reglerade hyror i socialbostäder och en med fri hyressättning.
  • De offentliga utgifterna för subventioner, skattelättnader och bostadsbidrag är höga.
  • Socialbostäderna räcker inte till, i England liknas det vid att vinna på lotteri.

    – Sverige har en grav bostadsbrist och svaga hushåll har svårt att få bostad. De problemen måste vi hantera, men inte genom att importera lösningar som redan har samma problem som vi själva dras med. Om skatter ska användas till att lösa bostadsbristen – oavsett om det är med bostadsbidrag eller subventioner – måste vi ha kostnadsbilden klar för oss. Med PwCs rapport har vi kommit en bit på väg, säger Kurt Eliasson.

Bifogas: Rapporten Vad skulle marknadshyror kosta Sverige? Som pdf

Kontakt:
Chris Österlund, chef Ekonomi och Finans, SABO: 0760-52 04 87
Lars Tvede-Jensen, partner på PwC och ansvarig i Sverige för Infrastructure: 0709-293403
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Nyckelord

Kontakter

Chris Österlund, chef Ekonomi och Finans, SABO: 0760-52 04 87
Lars Tvede-Jensen, partner på PwC och ansvarig i Sverige för Infrastructure: 0709-293403
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Dokument

Om

SABO
Box 474
101 29 Stockholm

http://www.sabo.se

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.