SIS Swedish Standards Institute

Märkning av drivmedel införs med standardiserade symboler

Dela

En ny märkning för drivmedel och för nya fordon införs i hela EU. Senast den 12 oktober ska märkningen vara genomförd. Syftet är att underlätta för konsumenterna att välja rätt drivmedel för sitt fordon. Symbolerna för märkningen har tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen inom ett europeiskt standardiseringsarbete inom CEN där SIS tillsammans med svenska intressenter representerade Sverige.

Enligt EU-direktivet 2014/94/EU ska alla nya fordon samt alla drivmedelspumpar för bensin, diesel, fordonsgas (CNG), flytande fordonsgas (LNG), motorgas (LPG) samt vätgas (H2) ha en märkning senast den 12 oktober 2018. Fordon som omfattas av märkningen är personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar samt mopeder, motorcyklar, tre- och fyrhjulingar.

– Symbolerna som ska användas finns samlade i den europeiska standarden SS-EN 16942. Det var ett intensivt arbete under ett års tid. Standarden publicerades redan 2016 men det är först nu som kravet i direktivet träder i kraft, säger Annika Koningen, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

– Syftet med märkningen är att hjälpa användaren att tanka rätt. Många har nog stått i ett annat europeiskt land och tvekat lite inför vilken slang de ska välja när de ska tanka, när både bränslebenämningarna och färgkoderna på slangarna skiljer från de vi har hemma. Det ökade utbudet av bränslekvaliteter gör det inte lättare. Men om märkningen på pumpen har samma symbol som märkningen vid fordonets tanklock, ska man nu kunna känna sig trygg att tanka. Ytterligare en tanke med märkningen är att få fordonsägare med ett fordon som är godkänt för flera olika bränslekvaliteter, att våga tanka det grönaste, säger Annika Koningen.

Märkningen gäller även elhybridfordon och laddhybridfordon eftersom dessa fordon kan tankas med vissa av dessa drivmedel. På sikt kommer även märkning för rena elfordon att tas fram för att underlätta vid laddning.

Förutom vid drivmedelspumparna kommer märkningen även att finnas i närheten av tanklocket och i instruktionsböckerna i nya fordon. Information om hur märkningen ser ut finns på länken nedan samt hos återförsäljarna. För att underlätta för konsumenten kommer märkningen vid tanklocket på fordonen att matcha märkningen vid drivmedelspumpen.

Märkningen kommer inte att gälla äldre fordon. Vill man ha information om vilka drivmedel som rekommenderas för fordon tagna i trafik innan den 12 oktober får man titta i fordonets instruktionsbok eller kontakta sin återförsäljare.

SIS standardiseringskommitté för Motorbränslen, SIS/TK 415 som deltagit i det europeiska standardiseringsarbetet, arbetar med standarder som specificerar fordonsbränslen och marina bränslen men även flytande och gasformiga bränslen till värme- och kraftanläggningar och bränslen till arbetsredskap.

Information till konsument om märkningen

Standarden SS-EN 16942:2016 Drivmedel - Identifiering av fordons kompatibilitet - Grafiskt uttryck för konsumentinformation

SIS standardiseringskommitté för Motorbränslen, SIS/TK 415

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

SIS Swedish Standards Institute
SIS Swedish Standards Institute
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00http://www.sis.se

Följ SIS Swedish Standards Institute

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från SIS Swedish Standards Institute

Trädvårdsbranschen tar fram ny standard5.2.2019 09:11:00Pressmeddelande

Träd har stora värden, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Felaktig beskärning eller olämpliga beskärningsmetoder kan leda till att träden utgör risker eller att trädens livslängd förkortas. – I Sverige finns i dagsläget inga allmänt accepterade riktlinjer för beskärning av träd. Därför tar vi nu fram en standard för att skapa enhetlighet och bättre kvalitet specifikt för trädbeskärning i våra stadsnära miljöer, säger Johan Östberg, ordförande för SIS standardiseringskommitté för trädvård och docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Nu blir det enklare att implementera Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner22.1.2019 09:01:40Pressmeddelande

Flera svenska kommuner tar tillsammans med Sveriges Ekokommuner initiativ till att uppdatera den svenska standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner (SS 854000) i enlighet med Agenda 2030. Standarden kommer därmed att spela en viktig roll och bidra till att stärka kommunernas möjlighet att arbeta med FN:s globala mål. SIS projektleder revideringen av standarden.

Standardiseringsarbete drar igång för sundare upphandling inom EU16.1.2019 10:14:41Pressmeddelande

SIS, Swedish Standards Institute, kommer att leda framtagandet av en europeisk standard med inriktning på integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling. Initiativet kommer från EU-kommissionen och är en del av en större aktivitet för att effektivisera den inre marknaden där standardisering inom offentlig upphandling är ett av 15 prioriterade standardiseringsområden. – Vi är mycket glada och förväntansfulla över att leda detta arbete eftersom offentlig upphandling utgör ett så stort och viktigt område samt att Sverige länge varit framstående på området, säger Thomas Idermark, vd på SIS.

Första ISO-standarden för säker hantering av träpellets i bostäder10.1.2019 09:56:05Pressmeddelande

Många värmer upp sina bostäder med pelletspanna. Däremot saknas ofta en medvetenhet om de risker som finns om träpellets inte förvaras och hanteras på rätt sätt. En ISO-standard, riktad till installatörer, leverantörer och anläggningskonstruktörer, har nu tagits fram gemensamt av 17 länder för att minimera dessa risker. SIS har tillsammans med RISE lett det internationella standardiseringsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum