Navet AB

Maskinentreprenörernas konfidensindikator MEKO visar stark efterfrågan i branschen

Dela

Två gånger per år släpper bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, en konjunkturrapport som speglar nuläget och den förväntade utvecklingen i branschen.

Maskinentreprenörerna
Maskinentreprenörerna

Två gånger per år släpper bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, en konjunkturrapport som speglar nuläget och den förväntade utvecklingen i branschen.

Rapporten tas fram i samarbete med affärskonsulterna Navet. I början på juni släpptes den senaste mätningen, som visar på ett mycket starkt efterfrågeläge i branschen. Värdet på konfidensindikatorn, MEKO, hamnade i maj på 113, vilket är ett positivt läge men dock svagare jämfört med tidigare maj-värden. Att efterfrågan är hög men konfidensindexet mer försiktigt, beror sannolikt på de utmaningar som medlemsföretagen möter i dagsläget, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet. Höga bränslepriser är i dagsläget den största utmaningen för företagens lönsamhet. Till det kommer långa leveranstider på komponenter och höga priser på byggmaterial, faktorer som slår direkt mot branschen och kunderna, alltså byggföretag, fastighetsägare och byggherrar, menar Jens. Att följa konjunkturutvecklingen i anläggningsbranschen är en bra värdemätare för svensk konjunktur i övrigt och en tidig indikator på hur byggbranschen kan komma att utvecklas framöver, säger Jens. Maskinentreprenörerna kommer tidigt in i själva byggprocessen, som sedan engagerar alltifrån byggmaterialindustrin till installatörer, hantverkare och målare. Prognosen för MEKO framöver visar en avmattning. Det prognosticerade värdet för december 2022 är historiskt sett relativt svagt, men överstiger värdena under pandemin.

Källa: Navet AB

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Maskinentreprenörerna
Maskinentreprenörerna
Ladda ned bild

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.