Umeå kommun

Massor med aktiviteter arrangeras av både föreningar och kommunen under höstlovet

Dela

Umeå kommun satsar extra på att stödja föreningars aktiviteter under höstlovet. Under 2018 samverkar kommunen med föreningar för att erbjuda en mångfald av olika aktiviteter för barn och unga under loven.

Kriterierna för att föreningarna ska få bidrag har bland annat varit att aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå, det ska vara lätt att delta och att de ska vara avgiftsfria för deltagaren. Totalt har kommunen stöttat med ca 112 000 kr.

Umeå kommuns verksamheter arrangerar

Under sportlovet arrangerar även flera av kommunens verksamheter kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar. Bland annat erbjuder Navet, Storsjöhallen, Sävar simhall och Vallabadet gratis bad måndag och tisdag för barn i förskoleklass och upp till årskurs 9. Även fritidsgårdarna, Hamnmagasinet och biblioteken har en hel del aktiviteter under veckan.

Allt som arrangeras av Umeå kommun och föreningar ligger i lovkalendern www.umea.se/handerpalovet.

Statsbidrag för lovaktiviteter

Umeå kommun har under 2018 beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen för att kunna erbjuda avgiftsfria aktiviteter för barn och unga. Totalt har kommunen beviljats 1 386 665 kr för sommarlovet och 1 734 200 kr för de övriga skolloven, summan grundar sig på antalet barn och unga i hushåll med försörjningsstöd.

Syftet med Socialstyrelsens satsning är att barn oavsett ekonomisk eller social situation ska kunna hitta aktiviteter att delta i under sommaren.

Mer information:

Sara Nordström
samordnare lovaktiviteter
Fritid
Umeå kommun
090-16 16 21
070-336 99 10
sara.nordstrom@umea.se

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum