RF/SISU

Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar

Dela

Folkhälsomyndigheten har idag uppdaterat föreskrifter och allmänna råd. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

 Idrottsrörelsen har gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om sin verksamhet så mycket det bara gått under över ett års tid. Jag vill tacka all ledare, aktiva och föräldrar som ställt upp under pandemin. Tack vare er kan vi nu återigen genomföra match och tävling för alla åldrar, om än även fortsatt med vissa restriktioner, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten meddelat att det är möjligt att delta i mindre läger och cuper från den 1 juni. Idag kom också förtydligande vad som gäller från samma datum vad gäller match och tävling – oavsett barn, ungdom eller vuxen.

Detta gäller från den 1 juni:

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning.
  • Endast genomföra mindre läger och cuper.

Folkhälsomyndighetens beskrivning av vad som är mindre omfattning:

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras

Fler ändringar den 1 juni:

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

  • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
  • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
  • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller även fortsatt begränsningar relaterat till antal personer på viss inomhusyta. Maxantal får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek och beräkning av antal personer ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan

Som tidigare har regioner och kommuner möjlighet att ta beslut om vad som ska gälla beroende på smittläget i regionen/kommunen.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 70 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

Greentopia samlar musik, idrott och städer för att bidra till klimatneutrala städer 20301.9.2021 14:59:11 CEST | Pressmeddelande

Livemusikbranschen, idrottsrörelsen och svenska städer har gått samman i ett unikt samarbete – Greentopia – för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig. Startskottet för det gemensamma arbetet sker i Helsingborg den 2–3 september. Konkreta arbetssätt och metoder tillsammans med ett gemensamt klimatlöfte driver arbetet mot klimatneutrala städer 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum