Norrköpings kommun

Mätning av företagarnas nöjdhet med service visar på utmaningar för Norrköpings kommun

Dela

Det är åttonde gången sedan 2010 som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) mäter hur nöjda företagare är med kommunernas service. Trots att Norrköpings kommun backar i mätningen så hamnar det totala NKI-värdet (NKI: Nöjd kund-index) på en godkänd nivå.

– Genom mätningen får vi in bra synpunkter om vad företagare som har varit i kontakt med oss tycker om vår service. Vi ser allvarligt på att vi har tappat. Det är viktigt att vi har en nära dialog med företagarna i vårt arbete framåt. Vi ska också ta lärdom av det som vi gjort bra och utveckla företagarnas kundresa, inte bara inom bygglov utan inom alla andra områden också. Med ett utifrån och in perspektiv kommer vi att kunna stärka Norrköpings kommun varumärke där näringslivet är en avgörande del av vår stads utveckling, säger Anna Thörn kommundirektör.

I mätningen får företagare bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Svaren resulterar i ett så kallat NKI-värde där ett värde på över 62 anses vara godkänt och ett värde på 70 eller högre anses bra. Ett värde på under 62 räknas som lågt. Norrköpings kommuns index hamnar för 2020 på 68 vilket är en minskning från förra året då kommunens index låg på 73.

– Alla företag är otroligt viktiga för staden och dess utveckling. Ett bra företagsklimat ska alltid prioriteras. Nu behöver vi analysera vad årets tapp beror på och sedan jobba för att kommunens service ska bli ännu bättre i dialog med näringslivet, säger kommunalråd Reidar Svedahl (L).

Bäst betyg får Norrköpings kommun vad gäller Markupplåtelse och bygglov med NKI-värden på 73 respektive 72. Lägst betyg får kommunen vad gäller miljö- och hälsoskydd. Där hamnar NKI värdet på 65.

–  Riktigt roligt att se att vårt arbete med bygglov gett resultat. Här har vi haft ett stort fokus kring kundresan och det ser vi nu i mätningen. Även inom område markupplåtelse har vi godkänt även om vi kan konstatera att vi har en negativ trend. Vi måste nu titta på vad det är som gör att vi inte når upp till samma nivå, och till och med backar stort, vad gäller till miljö- och hälsoskydd, livsmedel och serveringstillstånd. Med pandemin har det varit ett tungt år för många av våra kunder men det kan inte vara hela förklaringen. Nu behöver vi ta oss an de utmaningar som finns och jobba hårt för att utveckla oss också där, säger samhällsbyggnadsdirektör Anna Selander.

Fakta om mätningen
Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

I den nya delen av mätningen som handlar om upphandlingar deltog nästan 3 000 företagare fördelat på 35 kommuner. Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Kontakt:
Anna Thörn
Titel: kommundirektör
Telefon: 073-020 20 36

Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Anna Selander
Titel: samhällsbyggnadsdirektör
Telefon: 072-465 2054

__________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum