Teknikföretagen

Måttligt ökad orderingång

Dela

Orderingången ökar måttligt och i ungefär samma omfattning som tredje kvartalet i år. Kapacitetsutnyttjandet har ökat medan rapporteringen för orderstocken avtar något jämfört med föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft ligger kvar på samma nivå som tredje kvartalet i år.

– Årets fjärde konjunkturbarometer visar relativt små förändringar jämfört med föregående kvartal. Positivt är att kapacitetsutnyttjandet ökar, säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till undersökningen.

– Sammantaget ökar orderingången i fortsatt måttlig omfattning, men det är oroväckande att orderingången för maskinindustrin inte tilltar. Detta är i linje med den avmattning i global efterfrågan på investeringsvaror som pågått under 2018, säger Mats Kinnwall.

Från Sverige noteras nu också en lägre efterfrågan av industri- och byggutrustning.

– Order från Sverige för tillverkare av industrimaskiner minskar andra kvartalet i rad, vilket går hand i hand med planer på minskade investeringar 2019 som tillverkningsindustrin i Sverige nyligen rapporterat. Därutöver rapporterar leverantörer till byggindustrin en liten minskning i orderingång från Sverige. Detta är knappast förvånande och är en återspegling av allt sämre utfall i data för aktiviteten i Sveriges byggsektor, inte minst senaste årets siffror över byggnadstillstånd, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Undersökningen omfattar uppgifter från 523 företag med en sammanlagd försäljning på 751 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 81 procent säljs på export.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se

Teknikföretagens konjunkturbarometer utges i mars, juni, september och december.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Teknikföretagen
Teknikföretagen
Storgatan 5
114 85 Stockholm

http://www.teknikforetagen.se

Teknik gör världen bättre. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Följ Teknikföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Teknikföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum