Sigtuna kommun

Med ny tjänst kan orosanmälan göras dygnet runt

Dela

Misstänker du att ditt barns kompis far illa eller att en granne blir misshandlad i sitt hem? Sigtuna kommun har infört ytterligare ett sätt att göra orosanmälningar på. "Med hjälp av vår nya e-tjänst kommer anmälningarna fortare till socialtjänsten och kan hanteras mer skyndsamt, vilket betyder att de som behöver hjälpen kan få den snabbare", säger Ulrika Mellberg, enhetschef på mottagningsenheten.

Det behövs inga bevis eller konkreta händelser för att någon ska kunna göra en orosanmälan. Att känna på sig att något inte står rätt till eller att någon far illa kan vara skäl nog.
När anmälan kommit in gör socialtjänstens mottagningsenhet en förhandsbedömning genom att ha samtal med anmälaren, berörda personer och eventuella vårdnadshavare. Förhandsbedömningen mynnar ut i ett beslut om att inleda en utredning eller inte.

Under 2018 inkom ungefär 2700 orosanmälningar eller uppgifter av liknande art till Sigtuna kommun. Ungefär 2200 av dessa gällde barn och ungdom.
- Om man som invånare känner oro för någon, exempelvis ett barn, behöver man inte vänta på telefontid utan kan direkt meddela sin oro via e-tjänsten, dygnet runt, året om. Nya kommunikationssätt kan underlätta för barn som far illa genom att de snabbare kan få hjälp och stöd i sin situation, säger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Ulrika Mellberg poängterar vikten av att göra en anmälan:
- Det kan handla om misstankar kring exempelvis våld, missbruk eller bristande omsorg. Orosanmälningar när det gäller barn är det enda sättet ett barn kan få hjälp om inte föräldern själv söker hjälp, vilket inte är så vanligt om det handlar om att de utsatt barnen för våld, själva har psykisk ohälsa eller missbruk. Vår största anmälare är skolan.

En orosanmälan behöver inte bara gälla barn och ungdomar utan även vuxna. Det går även att göra en orosanmälan om sig själv.

- De åtgärder vi sätter in är bland annat samtalsbehandlingar, kontaktfamiljer, kontaktpersoner, placeringar och liknande. På grund av sekretess får socialtjänsten sällan berätta om alla de ärenden där det går bra, men under förra året avslutade vi drygt 600 insatser. Det betyder alltså att ganska många kommuninvånare har fått hjälp på något sätt, säger Ulrika Mellberg.

Den nya e-tjänsten för orosanmälningar är ett komplement, så fortfarande går det även utmärkt att kontakta socialtjänsten genom telefon, fax eller vanlig post.

- För oss är det viktigt att våra invånare fått ökade möjligheter och fler sätt att komma i kontakt med den hjälp som kommunen kan erbjuda, säger Anna Malm Kelfve.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Södergatan 20
195 85 Märsta

08-591 260 00https://www.sigtuna.se

Sigtuna kommun har drygt 47 000 invånare. De bor i någon av tätorterna Märsta, Sigtuna, Rosersberg eller på den levande landsbygden. Sigtuna är Arlandakommunen med Sveriges största flygplats. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda.

Följ Sigtuna kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sigtuna kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum