Umeå kommun

Medborgardialog om segregation i Umeå

Dela

Under maj och juni månad kommer Umeå kommun att genomföra en fördjupad medborgardialog med tema segregation. Under fyra arbetsträffar kommer ett trettiotal medborgare, tjänstepersoner och politiker att tillsammans utveckla nya förslag på åtgärder för att minska och motverka segregation i Umeå.

Umeå – en av Sveriges minst segregerade städer

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå kommun utmärker sig dessutom positivt när man mäter värden som trygghet, tillit och social hållbarhet. Inte desto mindre påverkas även Umeå av globala och nationella trender som leder till ökade socio-ekonomiska klyftor och en större rumslig uppdelning av människor.

Arbete på bred front

Umeå kommun har under ett antal år medvetet arbetat med att minska och motverka segregation. Insatserna sker på bred front, från att skapa goda och jämlika skolmiljöer och öka tryggheten i det offentliga rummet, till att planera för en blandad stad med naturliga mötesplatser.

Lyssna på alla röster

Eftersom segregationsfrågan är stor, komplex, och berör hela samhället är det viktigt att motåtgärder utgår från en nyanserad problembild, som utvecklas tillsammans med många olika aktörer. Här är det extra viktigt att lyssna till alla röster. För att fånga upp alla perspektiv som rör sig runt frågan vill Umeå kommun organisera en fördjupad medborgardialog om segregation.

Arbetet med att organisera dialogen har pågått sedan oktober. I samarbete med olika föreningar har Umeå kommun tagit fram en fråga som är utgångspunkten för dialogen ”Hur kan vi tillsammans arbeta för att Umeå ska vara en jämlik kommun utan segregation, där alla känner sig trygga och delaktiga i samhället?”. Den frågan har 93 umebor fått svara på under djupintervjuer. De intervjuade är medborgare, tjänstepersoner och politiker, från olika stadsdelar, av olika åldrar, med olika ursprung och yrkesbakgrunder.

Alla perspektiv representerade

Utifrån intervjuunderlaget har ett antal viktiga frågor som rör olika aspekter på segregation utkristalliserats. De kommer att diskuteras under fyra arbetsträffar som äger rum i maj och juni, dit olika medborgare, politiker, tjänstepersoner och föreningsföreträdare kommer att bjudas in. Tanken är att alla perspektiv som kommit fram i intervjuerna också ska vara representerade i rummet.

Skapa förutsättning och förståelse

Dialogen ska skapa förutsättningar för motstående perspektiv att mötas i ett respektfullt, konstruktivt samtal. Förhoppningen med dialogen är att fånga upp det engagemang – men också den spänning – som rör sig runt frågan segregation för att utveckla en mer nyanserad problembild av segregationens orsaker och effekter. I mötet mellan människor skapas förståelse för varför vi kan se så olika på samma frågor, och det i sin tur gör det möjligt att ersätta konfrontation med samarbete.

Ord men också handling

Det slutliga syftet med dialogen är att leverera prat, men också verkstad. Arbetsträffarna ska utmynna i konkreta, genomförbara förslag på åtgärder för att minska och motverka segregation i Umeå, och därmed bibehålla Umeås undantagsstatus som en av Sveriges minst segregerade städer.

Nyckelord

Kontakter

Cecilia Ravry
Övergripande planering, Umeå kommun
090-16 16 25
cecilia.ravry@umea.se

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum