Linköpings kommunLinköpings kommun

Medborgarlöften för ökad trygghet i Linköping

Dela

Tryggheten ska öka för boende och besökare, och utvidgas nu från Skäggetorp till Linköpings stadskärna. Det är innebörden av det tvååriga medborgarlöfte Polismyndigheten och Linköpings kommun har undertecknat. Båda parter ska bidra till att förverkliga målet.

Fr v Sofia Hedberg, kommunpolis, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef. Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun.
Fr v Sofia Hedberg, kommunpolis, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef. Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun.

Det brottsförebyggande arbetet finns i hela Linköpings kommun, men i två områden görs särskilda insatser.

Både Skäggetorp och Linköpings city är trygga platser dagtid, men sena kvällar och helger förändras miljön och hur besökarna upplever den. I Skäggetorp förekommer gängbildningar, kriminalitet, narkotikahandel och trafikfarlig bilkörning. I City förekommer fylleri, droganvändning, bråk, sexualbrott och stölder.

– Kommunen och polisen behöver arbeta gemensamt för att stärka tryggheten. Våra tidigare medborgarlöften har gett resultat, därför är det bra att vi utökar det mot Linköpings city, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Såväl Polisen som kommunen ska nu i samverkan rikta sina brottförebyggande insatser mot dessa problem.

– Medborgarlöftena innebär att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i området upplever som viktigast för att känna sig trygga. Vi utgår ifrån en gemensam lägesbild, vilket gör att arbetet kan samordnas på ett bra sätt. Fokus ligger på att få resultat i det arbete som görs utifrån löftena, säger Sofia Hedberg, kommunpolis inom Polismyndigheten.

Närvaro och synlighet

Polisen ska bland annat verka för nolltolerans av droger, tidig upptäckt av narkotika bland unga, ökad närvaro och synlighet, trafikkontroller, förebyggande arbete mot butiksstölder m.m.

Kommunen ska bland annat erbjuda ungdomar aktiviteter, stödja föräldrar, insatser mot skadegörelse och klotter, verka för bättre belysning i utomhusmiljön m.m.

Medborgarlöftena gäller för 2018-2019. Arbetet ska följas upp kvartalsvis och redovisas på Polismyndighetens och Linköpings kommuns hemsida. Detta är en fortsättning på de medborgarlöften som gavs för 2017, men som då enbart avsåg Skäggetorp.

Medborgarlöftena har sin grund i medborgardialog, polisens medarbetardialog och egen kunskap från kommun och polis.

Medborgarlöftet i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta Sofia Hedberg, kommunpolis Lokalpolisområde Linköping, 010-56 65 495, 0703-58 53 27, eller kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Bilder

Fr v Sofia Hedberg, kommunpolis, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef. Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun.
Fr v Sofia Hedberg, kommunpolis, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef. Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum