Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Media hälsas välkommen till konferensen Alla unga kan jobba eller studera, i Winn Citykonferens, Gävle, 27 oktober

26.10.2016 11:43 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dela

Det går bra för Sverige. Antalet sysselsatta ökar, och de som har saknar arbete blir färre. Under det senaste året har fler ungdomar har haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt för de unga som inte har slutfört gymnasiet.

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) har varit relativt konstant i snart tio år. Temagruppen Unga i arbetslivets siffror visar att det varje år är ungefär 7,5 procent av alla unga i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar. 

Kunskap och metoder för att stötta unga till arbete eller studier

I Gävleborg, Dalarna och Värmland pågår flera framgångsrika satsningar och lyckade projekt för att stötta unga till arbete och studier. För att belysa dessa, och sprida kunskap och erfarenheter arrangeras torsdag 27 oktober en nationell konferens med regional profil i Gävle med upp till 200 deltagare. Deltar gör bland andra generaldirektör Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och generaldirektör Lars Lööw, Svenska ESF-rådet samt regionråd Carina Blank (S).

Plats:             Winn Citykonferens, Gävle

Tid:                torsdag 27 oktober, kl. 09.00–16.00  

Se hela programmet här . Media är välkommen att delta hela eller delar av dagen.  

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Temagruppen Unga i arbetslivet/Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF, Svenska ESF-rådet, Region Gävleborg, Region Dalarna och Karlstads kommun.   

För mer information kontakta Anette Hällnäs, kommunikationsansvarig, på 
telefon 08-566 21 963, eller via anette.hallnas@mucf.se .

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och delar erfarenheter och kunskap från arbetsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska socialfonden. Kunskapen ska bidra till att underlätta ungas etablering och deltagande i arbetsliv och utbildning. Temagruppen drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Nordiskt Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt nyhetsrum