Akademiska sjukhuset

Medicintekniskt centrum ska snabba på e-hälsa och bildteknik i vården

Dela

MedTech Science & Innovation är ett banbrytande samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som inleddes 2017. Målsättningen är att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta. Nu är flera projekt igång som bland annat ska påskynda införandet av e-hälsa i vården och optimera användningen av medicinsk bildteknik inom titthålskirurgi.

En målsättning för MedTech Science & Innovation är att påskynda införandet av e-hälsa i vården och optimera användningen av medicinsk bildteknik inom titthålskirurgi. Maria Hägglund leder en snabbt växande forskargrupp inom centrumet.
En målsättning för MedTech Science & Innovation är att påskynda införandet av e-hälsa i vården och optimera användningen av medicinsk bildteknik inom titthålskirurgi. Maria Hägglund leder en snabbt växande forskargrupp inom centrumet.

- Vården på Akademiska sjukhuset bygger mycket på avancerad medicinteknik som gör det möjligt att bedriva högspecialiserad vård. Man pratar ofta om nya läkemedel, och de är viktiga, men den stora skillnaden nu jämfört med ett antal år sedan är den enorma utvecklingen av avancerad medicinteknik, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset.  

- Avsikten med centrumet är att skapa ett tätt samarbete mellan Akademiska sjukhuset och vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet, som komplement till det långvariga samarbete vi har med medicin och farmaci. Inom centrumet kan vården och akademin kroka arm på ett fruktbart sätt, framhåller han.

Håkan Engqvist, professor i tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet, är föreståndare för MedTech Science & Innovation. Han berättar att man startat en forskarskola som kommer att ha sin första träff före sommaren.

- Vi har ungefär tio doktorander som följer forskarskolan i två år. De kommer från många olika delar av universitetet vilket visar på den väldiga bredd som finns inom medicinsk teknik vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, framhåller han.

Flera forskningsprojekt handlar om införande av e-hälsa och sker i nära samarbete med vårdgivare, patienter och leverantörer. Det övergripande målet är att ge kunskap för att kunna underlätta framtida implementeringar och vidareutveckling av befintliga lösningar.

- Ett av forskningsprojekten har fokus på implementering av e-hälsa i primärvården och sker i nära samarbete med Karolinska institutet och Tiohundra AB i Norrtälje, berättar Maria Hägglund, som leder en snabbt växande forskargrupp inom centrumet.

Forskargruppen leder också ett nordiskt samarbetsprojekt med inriktning på digitalisering och e-hälsotjänster för patienter och invånare i Sverige, Norge, Finland och Estland. Här ligger fokus på nationella patientportaler och patienters tillgång till sin journal. I ett annat projekt, som bedrivs i samarbete med Harvard, studerar man patienters tillgång till sin journal på nätet i Sverige och USA och metoder för att öka användningen.

- Kombinationen av nära lokala samarbeten och stora internationella projekt skapar en dynamisk arbetsmiljö som har potential att både bidra med konkret nytta för både patienter och vård, och att bli världsledande inom sitt område, framhåller Maria Hägglund.

Även Orcun Göksel är anställd via MedTech Science & Innovation. Han leder en forskargrupp med inriktning på medicinsk avbildningsteknik och datorassisterad kirurgi (Computer-assisted applications).

- Vi arbetar med utveckling av nya tekniker för bildanalys, att anpassa dem för kliniskt bruk. I och med att allt fler operationer görs minimalinvasivt med titthålskirurgi förskjuts gränserna för diagnostiska och kirurgiska ingrepp. Fokus är att optimera planeringen av olika interventioner och användandet av bildinformation. Allt är för att förbättra resultaten och minska relaterade kostnader, säger Orcun Göksel.


För mer information/intervju, kontakta:

Sune Larsson, FoU-direktör på Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 08 23, e-post: sune.larsson@akademiska.se

Håkan Engqvist, professor i tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet, och föreståndare för MedTech Science & Innovation, tel: 018-471 71 30,
e-post: hakan.engqvist@angstrom.uu.se

Maria Hägglund, universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, tel: 072-999 93 81, e-post: maria.hagglund@kbh.uu.se
Orcun Göksel, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, tel: 073-4697076, e-post: orcun.goksel@it.uu.se


FAKTA: MedTech Science & Innovation, MTSI

 • Gemensam satsning av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som invigdes i juni 2017, med geografisk placering på Akademiska sjukhuset.
 • Centrumet samfinansieras av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet samt av Region Uppsala.
 • Har som målsättning att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.
 • Fokuserar på fyra specifikt utvalda medicintekniska områden:
  -Strålterapi inom onkologi. Här finns redan Skandionkliniken med protonstrålning, men mycket finns att vinna på att kombinera befintlig teknik med nya innovationer inom bildanalys och simulering.
  -Medicinsk sensorteknik för avancerad diagnostik utan att behöva skära eller sticka en patient.
  -Datorstödd kirurgi, där ingrepp testas i dator först. Finns redan inom viss typ av kirurgi, men har stor utvecklingspotential.
  -Implementeringsforskning och e-hälsa. Målet är att ta reda på vad som fördröjer det praktiska införandet av teknik i vården.
 • Ambitionen är tillskapa fyra förenade anställningar mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet liknande de delade tjänster läkare och annan vårdpersonal brukar ha. Tanken är att 1-2 av dessa tjänster ska delas mellan Akademiska och vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.Bilder

En målsättning för MedTech Science & Innovation är att påskynda införandet av e-hälsa i vården och optimera användningen av medicinsk bildteknik inom titthålskirurgi. Maria Hägglund leder en snabbt växande forskargrupp inom centrumet.
En målsättning för MedTech Science & Innovation är att påskynda införandet av e-hälsa i vården och optimera användningen av medicinsk bildteknik inom titthålskirurgi. Maria Hägglund leder en snabbt växande forskargrupp inom centrumet.
Ladda ned bild
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, Akademiska sjukhuset
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Fler solskadade kan erbjudas PDT-behandling via drop-in22.6.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset för patienter remitterade till behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer. Behandlingen innebär att den skadade huden smörjs in med en kräm som gör att de sjuka cellerna förstörs vid kontakt med dagsljus. Mottagningen, som öppnades förra sommaren, har bidragit till att fler patienter kan behandlas samtidigt som personalen ser stora tidsvinster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum