Business Region Göteborg AB

Megatrenderna som avgör Göteborgsregionens framtid

Dela

Tre globala megatrender har störst påverkan på framtiden för Göteborgsregionens näringsliv. Det konstaterar Business Region Göteborg i sin nya rapport Näringsliv och tillväxt 2017. Totalt listas tio regionala utmaningar som måste hanteras.

Göteborgsregionen står inför en spännande och sannolikt omvälvande framtid. Den innehåller stora möjligheter för jobb, företagande och samhällsutveckling. Men det finns också stora utmaningar för regionens långsiktiga utveckling.

- Vi vill ge beslutfattare i Göteborgsregionen en övergripande bild av regionens styrkor och svagheter ur ett näringslivsperspektiv, säger Henrik Einarsson, etableringschef vid Business Region Göteborg, som är en av författarna till rapporten Näringsliv och tillväxt 2017 som också är en användbar och aktuell faktasamling om Göteborgsregionens ekonomiska läge.

Rapporten listar tio viktiga utmaningar som kräver särskilt uppmärksamhet. En av dem är att öka regionens produktivitet i ekonomiska termer. En annan är hur den kompetens som efterfrågas av näringslivet kan behållas, lockas att söka sig till regionen eller utbildas.

Ytterligare en utmaning är att planera för tillväxt – det vill säga att klara av att tillgodose de nya krav som ställs när alltmer kompetens och utveckling koncentreras till landets storstadsregioner - precis som utvecklingen är över hela världen.

- Trenden innebär att Göteborgsregionens kommuner har ett särskilt nationellt ansvar att planera för tillväxt, säger Henrik Einarsson.

Förmågan att klara av planering och genomförande av all infrastruktur, alla bostäder och alla kontor som ska byggas kommer att bli avgörande.

Två andra megatrender är också extra viktiga att följa:

  • Den stora omställningen i fordonsindustrin med självkörande, uppkopplade och eldrivna fordon och nya tjänster
  • Digitaliseringen som sveper brett över samhället

Listan med utmaningar bygger på analys av officiell statistik och har tagits fram med stöd av Business Region Göteborgs branschexperter. Insatserna behövs överallt; Henrik Einarsson påpekar att det inte går att fokusera på en utmaning i taget. Samtliga tio behöver upp på agendan. Målet är att listan ska fungera som ett gemensamt underlag för olika aktörers kommande tillväxtstrategier i regionen.

- De offentliga aktörerna, företagen och universiteten måste ha samma bild och samma mål så att intressekonflikter kan undvikas. Vi hoppas att rapporten ska leda till en insikt om vad som krävs för att utveckla Göteborgsregionen, säger Henrik Einarsson.

Fakta:

10 utmaningar för Göteborgsregions näringsliv

1. Öka regionens produktivitet – fler företag med växande värden samt satsningar på utbildning, infrastruktur och FoU.

2. Stärka arbetsmarknadsregionen och kärnan – bättre pendlingsmöjligheter och ett förtätat Göteborg.

3. Öka delaktigheten på arbetsmarknaden – skapa fler jobb och mer plats för utrikes födda.

4. Stärka FoU-resurser – satsa på teknik och life science samt utveckla samverkan mellan näringsliv, kommun och akademi.

5. Planera för tillväxt – skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser.

6. Stärkt tillgänglighet och global synlighet – öka tillgängligheten via flyg, tåg och båt samt stärka Göteborgsregionens varumärke internationellt.

7. Fler växande små och medelstora företag – göra plats för nya idéer, innovationer och tillväxtmöjligheter.

8. Kompetensförsörjningen – attrahera och behålla kompetens och utbilda rätt för framtiden.

9. Möta klimatutmaningen – ta till vara tillväxtpotentialen i miljösmarta lösningar.

10. Förbättra företagsklimatet – se över kommunernas service och utveckla dialogen mellan kommuner och näringsliv.

Kontakter

Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg peter.warda@businessregion.se
031 367 62 11

Dokument

Länkar

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vi representerar tretton kommuner i regionen.
Telefon 031-367 61 00, info@businessregion.se 
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg
Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Göteborgs innovativa transportlösningar lockar hit delegation från åtta länder14.9.2018 13:03Pressmeddelande

Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Göteborg, som är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering, visar den 17 och 18 september upp den senaste utvecklingen när staden gästas av en internationell delegation från åtta länder. På programmet står bland annat provkörning av eldrivna lastcyklar längs Stora Hamnkanalen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum