Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia

Mellan fabel och fauna – Medeltidsmuseets sista utställning under Norrbro

Dela

Kliv in i en värld där det verkliga möter det fantastiska. Där fabeldjur som enhörningar och drakar är lika verkliga som hundar och katter. Medeltidsmuseets utställning om djur som fanns och inte fanns öppnar 9 juni.

Vidundret från havet, träskulptur av snickare Ray Wahlsten och Hornorm, tygskulptur av attributör Lisbeth Eriksson Gross. Foto: Andreas Nur
Vidundret från havet, träskulptur av snickare Ray Wahlsten och Hornorm, tygskulptur av attributör Lisbeth Eriksson Gross. Foto: Andreas Nur

Medeltidsmuseets ”Mellan fabel och fauna – om djur som fanns och inte fanns” är en visuell konst- och historisk utställning där du träffar olika märkliga väsen från förr. Om du är liten kan du klappa hornormen eller rida på det farliga vidundret från havet.

Fabeldjur är benämningen på djur med övernaturliga egenskaper som uppträder i traditionella sagor och sägner. Många är delvis djur, delvis människa, som kentaurer och sfinxer. Andra kan vara sammansatta av två olika djur som basilisker, enhörningar och gripar.De flesta fabeldjur har sitt ursprung i Orienten. Vid heraldikens (läran om hur vapensköldar ska utformas) uppkomst på 1100-talet, togs ofta fabeldjur som vapenfigurer. Förebilder hämtades från de så kallade bestiarierna (medeltida djurböcker).

För medeltidens människor var enhörningar och drakar lika verkliga som hundar och katter. De kraftfulla och ofta färgstarka djuren fanns levande i medeltidsmänniskans föreställningsvärld. De väckte skräck och fascination och symboliserade olika egenskaper.

Vår relation till djur i dag både liknar och skiljer sig från medeltidens förhållningssätt. Idag behandlar vi sällskapsdjur på ett familjärt sätt vilket inte alltid gjordes på medeltiden. Men å andra sidan gavs djuren då ofta en symbolisk och en förmänskligad roll och de hade en sedelärande och moraliserande funktion. Grunden till detta lades redan under antiken och omsattes sedan i kristen tradition. Detta synsätt lever kvar än i dag i hur vi kategoriserar och karaktäriserar djur, till exempel att hundar är lojala och lejonet är djurens konung.

Utställningen lyfter bilder från medeltiden och särskilt fabeldjur från Sveriges första tryckta bok Dyalogus Creaturarum Moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal) från 1483.

I samband med utställningen släpper Stockholmia förlag boken Alvens hjärta skriven av författaren och museipedagogen Gudrun Wessnert, och till utställningen följer även program i form av visningar, föredragsserien Fabeldjur, väsen och djursymboler med inbjudna forskare och stadsvandringen Akta dig för basilisken.

Vernissage

Vernissage för press och inbjudna gäster hålls onsdag 8 juni 18.00.
18.00 Museichef Tina Rodhe hälsar välkommen.
18.05 Docent Bo Eriksson berättar om En värld av medeltida djur och monster
18.20 Kulturborgarråd Jonas Naddebo inviger utställningen.
18.30 Boksläpp av ”Alvens hjärta”. Intervju med författaren Gudrun Wessnert.
Musikinslag av Falsobordone

Förhandsvisning press

Kontakta museichef Tina Rodhe, tina.rodhe@stockholm.se, telefon 08-508 31 804, för att boka en förhandsvisning.

Öppning för allmänheten

Utställningen öppnar för allmänheten torsdag 9 juni 12.00.

Bok

I samband med utställningen ger Stockholmia förlag ut boken Alvens hjärta av Gudrun Wessnert.

Föredragsserie

Höstens föredragsserie med tema Fabeldjur, väsen och djursymboler:

Bestiarium: En värld av medeltida djur och monster.

Fil.dr. Bo Eriksson, Stockholms universitet.
Söndag 18 september 14.00–15.00

Folktro och myter om havens och sjöarnas väsen

Fil.dr. Forskningsarkivarie Tommy Kuusela, Uppsala universitet.
Söndag 2 oktober 14.00–15.00

Zoologiska symboler. Om djurens betydelse i den medeltida bildkonsten

Fil.dr. Herman Bengtsson, Upplandsmuseet.
Söndag 16 oktober 14.00–15.00

Kvinnan, bjäran och djävulen

Ann-Sofi Forsmark, Utvecklingschef, Stadsarkivet.
Söndag 13 november 14.00–15.00

Enhörningen. Ett magiskt djur med många bottnar

Fil.dr. Pia Bengtsson Melin, Historiska museet.
Söndag 20 november 14.00–15.00

Forskning och faktaunderlag

Producent: Tina Rodhe
Utställningsproduktion och texter: Pia Bengtsson Melin, Tina Rodhe, Anna Bergman, Emmy Kauppinen och Marit Holgersson
Formgivning: Susanne Deist
Grafisk formgivning och bildbearbetning: Susanne Deist och Olof Stierna
Extern expertis: Fil.dr. Pia Bengtsson Melin och docent Bo Eriksson
Inlån: Statens historiska museer

Nyckelord

Kontakter

Tina Rodhe
tina.rodhe@stockholm.se
08-508 31 804

Bilder

Vidundret från havet, träskulptur av snickare Ray Wahlsten och Hornorm, tygskulptur av attributör Lisbeth Eriksson Gross. Foto: Andreas Nur
Vidundret från havet, träskulptur av snickare Ray Wahlsten och Hornorm, tygskulptur av attributör Lisbeth Eriksson Gross. Foto: Andreas Nur
Ladda ned bild
Inlån från Historiska museet. I förgrunden Aquamanile (vattenkanna) och i bakgrunden syns ett guldskinnsbroderi samt en träskulptur av Sankta Margareta. Foto: Andreas Nur
Inlån från Historiska museet. I förgrunden Aquamanile (vattenkanna) och i bakgrunden syns ett guldskinnsbroderi samt en träskulptur av Sankta Margareta. Foto: Andreas Nur
Ladda ned bild
Foto: Andreas Nur
Foto: Andreas Nur
Ladda ned bild
Grafisk form: Susanne Deist
Grafisk form: Susanne Deist
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia
Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och StockholmiaMedeltidsmuseet skildrar stadens uppkomst och medeltida utveckling och är Stockholms arkeologiska museum med förmedlingsuppdrag kring arkeologiska undersökningar. Vi är en del av Kulturförvaltningen inom Stockholms stad.