ManpowerGroup

Mellansverige inleder jobbåret starkast

Dela

Arbetsgivarna i mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Örebro och Värmland) förväntar sig en rejäl ökning av antalet jobb under årets första kvartal och sysselsättningstrenden har ökat med 17 procentenheter jämfört med förra kvartalet. Alla övriga regioner och branscher rapporterar också positiva sysselsättningsplaner. Handeln är den stora vinnaren bland branscherna, liksom energisektorn, medan finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna minskar stort efter flera års jobbuppgång.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för Mellansverige är +13 procent, en ökning med 17 procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 14 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +7 procent.

- Att mellersta Sverige med sin blandning av små och stora företag signalerar en kraftig sysselsättningsökning gör att det är en region att hålla ögonen på under årets första kvartal. I övrigt visar undersökningen att trots en osäkerhet i omvärlden med bland annat brexit och presidentval i USA och Frankrike inleder många företag det nya året med satsningar på ökad sysselsättning och tillväxt, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Mellansverige starkast bland regionerna
Arbetsgivarna samtliga sex svenska regioner lämnar positiva jobbprognoser inför årets första kvartal. Starkast rapport kommer alltså från den region som omfattar Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Värmlands län med sysselsättningstrenden +13 procent. Stockholms- och Uppsalaregionen ökar med 11 procentenheter mot förra kvartalet medan Västra Götaland backar med fem procentenheter ner till försiktigt positiva +4 procent. Norrland tror dock på en fortsatt optimistisk arbetsmarknad och sysselsättningstrenden är fortsatt +8 procent. Östra Götaland ligger kvar på i stort sett samma nivå som tidigare medan Skåne med +4 procent återigen klättrar upp till ett positivt resultat.

Handeln förväntar sig ett rejält uppsving
Bland de undersökta branscherna lämnar samtliga tio en positiv sysselsättningsprognos och ökningar har skett i åtta branscher både på kvartals- och årsbasis. Den starkaste prognosen står handeln för, där är sysselsättningstrenden höga +23 procent. Även energisektorn förväntas med +15 procent inleda jobbåret starkt. Däremot har finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn, som haft en hög arbetskraftsefterfrågan under flera år, nu minskat med 18 procentenheter men ligger trots detta på positiva +9 procent. De gröna näringarna ökar med tio procentenheter mot förra kvartalet och hotell- och restaurangbranschen rapporterar också ökningar både vid en kvartals- och årsjämförelse.

Minskad osäkerhet på arbetsmarknaderna globalt
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 40 av 43 undersökta länder och ökningar har skett i en majoritet av länderna. Störst efterfrågan på arbetskraft globalt kommer från Taiwan och Indien följt av Japan och Ungern. De svagaste prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Schweiz och Italien.
I Europa är det Ungern och Slovenien som har störst behov av arbetskraft.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2017 förväntar sig nio procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (82 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +6 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +7 procent.

För mer information, kontakta:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se 

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

• Rapporten i sin helhet
• Film där resultaten beskrivs
• Diagram
• Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2017 presenteras den 7 mars 2017.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 13 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter och med fyra varumärken: ManpowerGroup™ Solutions, Experis, Manpower och Right Management. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum