Försäkringskassan

Mer än en fördubbling av psykiatriska diagnoser

Dela

Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent och utgör nu 45 procent av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Ökningen för samtliga diagnoser har under samma period legat på 54 procent. 2011 utgjorde psykiatriska diagnoser 33 procent av alla sjukfall, 2016 ökade andelen till 45 procent, en ökning med 12 procentenheter på fem år. 

- Det finns stora skillnader i sjukskrivningsmönster mellan regioner och län för just psykiatriska diagnoser. Det finns ett utrymme att göra mer lika, bli mer förutsägbar, och på så sätt förbättra förutsättningarna för återgång i arbete. Här vilar ett stort ansvar på hälso- och sjukvården i alla delar av landet, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Närmare hälften (49 procent) av de sjukskrivna kvinnorna i landet i slutet av 2016 var inte på jobbet på grund av en psykiatrisk diagnos.
 

- Vi vet att det är kvinnor i kontaktyrken hos offentliga arbetsgivare som har högst sjukfrånvaro. Arbetsgivarna är de som kan anpassa arbetsplatserna för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgången i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Statistikbilaga och karta över psykiatriska diagnosers andel av totala antalet sjukskrivningar bifogas.

Relaterat
Olika sjukskrivningslängder för samma diagnos


Fakta
Statistiken avser pågående sjukfall i slutet 2011 och 2016.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Bilder

Lars-Åke Brattlund
Lars-Åke Brattlund
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan27.4.2018 13:32Pressmeddelande

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna Försäkringskassan i förtid. ”När jag tillträdde i september 2015 fick jag ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. För att på bästa sätt utföra det uppdraget valde jag att fokusera på stärkt rättssäkerhet, service och effektivitet. Jag är stolt över vad jag har åstadkommit, framför allt när det gäller rättssäkerheten, på denna korta tid. Men jag hade naturligtvis sett fram emot att slutföra arbetet under den tid som mitt förordnande avsåg, det vill säga till 2021. Det har varit en spännande tid, jag har under dessa år besökt medarbetare över hela landet en dag i veckan, och jag är imponerad av den kompetens, ansvarskänsla och plikttrogenhet som finns i denna stora myndighet.” Till tf generaldirektör har Maria Hemström-Hemmingsson utsetts. Hon tillträder den 1 maj. För mer information, kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-1169888.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum