Försäkringskassan

Mer än en fördubbling av psykiatriska diagnoser

Dela

Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent och utgör nu 45 procent av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Ökningen för samtliga diagnoser har under samma period legat på 54 procent. 2011 utgjorde psykiatriska diagnoser 33 procent av alla sjukfall, 2016 ökade andelen till 45 procent, en ökning med 12 procentenheter på fem år. 

- Det finns stora skillnader i sjukskrivningsmönster mellan regioner och län för just psykiatriska diagnoser. Det finns ett utrymme att göra mer lika, bli mer förutsägbar, och på så sätt förbättra förutsättningarna för återgång i arbete. Här vilar ett stort ansvar på hälso- och sjukvården i alla delar av landet, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Närmare hälften (49 procent) av de sjukskrivna kvinnorna i landet i slutet av 2016 var inte på jobbet på grund av en psykiatrisk diagnos.
 

- Vi vet att det är kvinnor i kontaktyrken hos offentliga arbetsgivare som har högst sjukfrånvaro. Arbetsgivarna är de som kan anpassa arbetsplatserna för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgången i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Statistikbilaga och karta över psykiatriska diagnosers andel av totala antalet sjukskrivningar bifogas.

Relaterat
Olika sjukskrivningslängder för samma diagnos


Fakta
Statistiken avser pågående sjukfall i slutet 2011 och 2016.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Bilder

Lars-Åke Brattlund
Lars-Åke Brattlund
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum