Studentlitteratur AB

Mer än måluppfyllelse genom en inkluderande skola - ny bok följer upp elever från Essunga kommun

Dela

Utbildningsdebatten i Sverige har idag stort fokus på elevers resultat och mindre på vikten av det sociala kapital elever utvecklar under sin skoltid. Det menar författarna till boken Inkludering och socialt kapital som i en uppföljande studie återvänder till det uppmärksammade skolutvecklingsarbetet i Essunga kommun.

2007 startade Essunga kommun ett förändringsarbete på kommunens skolor som tog dem från att tillhöra landets bottenskikt till landets främsta vad gällde måluppfyllelse. För att finna de faktorer som bidrog till kommunens framgångar, genomförde Bengt Persson och Elisabeth Persson en studie som beskrev och analyserade förändringsarbetet. 

– Det visade sig att en inkluderande grundsyn, med ambitionen att låta alla elever nå sin fulla potential inom ramen för den vanliga undervisningen, var en av nyckelfaktorerna som bidrog till framgångarna, säger Bengt Persson.

Utvecklar socialt kapital
I den nya boken Inkludering och socialt kapital följer författarna upp elever från de aktuella skolorna i Essunga kommun. I studien har 20 elever intervjuats om sina erfarenheter från högstadiet och gymnasiet samt om sin syn på framtiden.

– Eleverna uttrycker i intervjuerna en stor tilltro till sin förmåga och en respektfull syn på omvärlden. När de reflekterar över sina prestationer och erfarenheter från högstadietiden pratar de sällan om enstaka lärare utan om lärarna som ett kollektiv, där relationerna lärare och elever emellan bygger på ömsesidig respekt. I ljuset av denna studie framstår förändringsarbetet i Essunga som framgångsrikt när det gäller att utveckla det sociala kapitalet hos eleverna på skolan, säger Elisabeth Persson och fortsätter:

– En grundidé bakom den sammanhållna eller inkluderande skolan är att vi lär av varandra och på så sätt ges möjlighet att bygga upp ett socialt kapital. Den inkluderande miljön är inte fysisk, utan snarare social. Att vara tillsammans med likar ger trygghet, att vara tillsammans med dem som inte är lika oss är något vi får lära oss. Men utan den erfarenheten kan vi inte bli trygga eftersom vi ständigt kommer att möta olikheter.

Inkludering på ett nationellt plan
Studien problematiserar också vad elevens betyg egentligen mäter förutom måluppfyllelse. Enligt författarna kan resultat och betyg lika väl vara ett mått på lärarnas undervisning och deras kollektiva insats. Det är ju precis detta kommunrankningen bygger på.

– Vi menar att en inkluderande grundsyn i linje med styrdokumenten, måste genomsyra alla utbildningsnivåer på ett nationellt plan så att eleverna får en kontinuitet även om de byter skola eller kommun, säger Bengt Persson.

Aktualiserar skolans grundläggande uppdrag
– Med boken aktualiserar vi frågan om skolans grundläggande uppdrag, att förbereda unga inför vuxenlivet. Dessa kunskaper och förmågor, nödvändiga i en osäker och utmanande framtid, berörs inte nämnvärt i dagens utbildningsdebatt, en debatt som nästan uteslutande handlar om skolans inre verksamhet och mätbara resultat, säger Bengt Persson.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Ny bok ger röst åt barn på flykt19.3.2018 16:00Pressmeddelande

De senaste åren har Sverige tagit emot tusentals barn på flykt, många med svåra erfarenheter i bagaget. I sin nya bok Barn på flykt vill Sophie Arnö, psykolog och journalist, lyfta fram deras egna berättelser och samtidigt öka förståelsen för hur rätt stöd kan hjälpa dem att finna trygghet i Sverige. Boken innehåller bilder tagna av de välkända fotograferna Paul Hansen, Jörgen Hildebrandt, Karl Melander och Kari Beate Nosterud, som varit med under flera av författarens resor.

Här möts forskningen och skolans vardag – Ny bok beskriver det kollegiala lärandet 2.06.3.2018 10:15Pressmeddelande

Hur kan man bedriva forskningsbaserad förändring utifrån en skolas lokala förutsättningar? Och hur kan lyckade satsningar i ett klassrum, eller på en skola, spridas och komma fler till del? Om just dessa frågor handlar Att förbättra skolan för alla. Boken är en översättning av Leaning to Improve, skriven av ledande skolforskare i USA. Anthony S. Bryk, en av bokens författare, är en av huvudtalarna på Nordiska Skolledarkongressen 2018 (13-14 mars), i Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum