Studentlitteratur AB

Mer än måluppfyllelse genom en inkluderande skola - ny bok följer upp elever från Essunga kommun

Dela

Utbildningsdebatten i Sverige har idag stort fokus på elevers resultat och mindre på vikten av det sociala kapital elever utvecklar under sin skoltid. Det menar författarna till boken Inkludering och socialt kapital som i en uppföljande studie återvänder till det uppmärksammade skolutvecklingsarbetet i Essunga kommun.

2007 startade Essunga kommun ett förändringsarbete på kommunens skolor som tog dem från att tillhöra landets bottenskikt till landets främsta vad gällde måluppfyllelse. För att finna de faktorer som bidrog till kommunens framgångar, genomförde Bengt Persson och Elisabeth Persson en studie som beskrev och analyserade förändringsarbetet. 

– Det visade sig att en inkluderande grundsyn, med ambitionen att låta alla elever nå sin fulla potential inom ramen för den vanliga undervisningen, var en av nyckelfaktorerna som bidrog till framgångarna, säger Bengt Persson.

Utvecklar socialt kapital
I den nya boken Inkludering och socialt kapital följer författarna upp elever från de aktuella skolorna i Essunga kommun. I studien har 20 elever intervjuats om sina erfarenheter från högstadiet och gymnasiet samt om sin syn på framtiden.

– Eleverna uttrycker i intervjuerna en stor tilltro till sin förmåga och en respektfull syn på omvärlden. När de reflekterar över sina prestationer och erfarenheter från högstadietiden pratar de sällan om enstaka lärare utan om lärarna som ett kollektiv, där relationerna lärare och elever emellan bygger på ömsesidig respekt. I ljuset av denna studie framstår förändringsarbetet i Essunga som framgångsrikt när det gäller att utveckla det sociala kapitalet hos eleverna på skolan, säger Elisabeth Persson och fortsätter:

– En grundidé bakom den sammanhållna eller inkluderande skolan är att vi lär av varandra och på så sätt ges möjlighet att bygga upp ett socialt kapital. Den inkluderande miljön är inte fysisk, utan snarare social. Att vara tillsammans med likar ger trygghet, att vara tillsammans med dem som inte är lika oss är något vi får lära oss. Men utan den erfarenheten kan vi inte bli trygga eftersom vi ständigt kommer att möta olikheter.

Inkludering på ett nationellt plan
Studien problematiserar också vad elevens betyg egentligen mäter förutom måluppfyllelse. Enligt författarna kan resultat och betyg lika väl vara ett mått på lärarnas undervisning och deras kollektiva insats. Det är ju precis detta kommunrankningen bygger på.

– Vi menar att en inkluderande grundsyn i linje med styrdokumenten, måste genomsyra alla utbildningsnivåer på ett nationellt plan så att eleverna får en kontinuitet även om de byter skola eller kommun, säger Bengt Persson.

Aktualiserar skolans grundläggande uppdrag
– Med boken aktualiserar vi frågan om skolans grundläggande uppdrag, att förbereda unga inför vuxenlivet. Dessa kunskaper och förmågor, nödvändiga i en osäker och utmanande framtid, berörs inte nämnvärt i dagens utbildningsdebatt, en debatt som nästan uteslutande handlar om skolans inre verksamhet och mätbara resultat, säger Bengt Persson.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum