Skogsstyrelsen

Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen

Dela

De åtgärder som görs för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter är inte tillräckliga. Det konstaterar Skogsstyrelsen i den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Foto: Magnus Binnerstam/Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering av denna nyhet.)
Foto: Magnus Binnerstam/Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering av denna nyhet.)

Det pågår många åtgärder inom skogssektorn för att förbättra tillståndet i skogen, men flera av insatserna kräver tid för att ge full utväxling i miljön. Exempelvis är det lång leveranstid på skogar som avverkats med omfattande lämnad miljöhänsyn och sedan vuxit upp till nya, äldre skogar. De äldsta skogarna av det slaget börjar i dag nå upp till en ålder av cirka 30 år.

Pågående åtgärder behöver förstärkas

– Vi behöver förstärka de åtgärder som minskar fragmenteringen i skogslandskapet och bevarar livsmiljöerna för hotade och känsliga arter. Flera åtgärder pågår, men de behöver fortgå och förstärkas, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Sammantaget bedömer Skogsstyrelsen att trenden för utvecklingen i miljön är negativ. Viktiga insatser som görs av skogsbruk och myndigheter och som behöver förstärkas är bland annat att:

  • skydda skogar med höga naturvärden
  • öka användningen av hyggesfria metoder
  • stärka grön infrastruktur

Fördjupad utvärdering kommer

Även arbetet med att förhindra skador på kulturmiljön är fortsatt viktigt. Positivt är att kulturstubbar visat sig vara en effektiv åtgärd, som när de används har minskat skadorna på värdefulla kulturmiljöer. En förändring åt rätt håll, samtidigt som skadorna på värdefulla kulturlämningar fortfarande är stora.

I höst kommer Skogsstyrelsen att presentera en ny fördjupad utvärdering av miljömålet Levande skogar. Den senaste fördjupade utvärderingen gjordes 2019.

Naturvårdsverkets uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2022:Viktiga insatser för miljömålen (naturvardsverket.se)

Mer om miljömålet Levande skogar: https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/miljomal/levande-skogar/

Mer information:

Camilla Andersson, miljöstrateg, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 0650 - 377 90, camilla.andersson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, annalena.olausson@skogsstyrelsen.se

Bilder

Foto: Magnus Binnerstam/Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering av denna nyhet.)
Foto: Magnus Binnerstam/Skogsstyrelsen (Bilden är fri att publicera i samband med rapportering av denna nyhet.)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum