Business Region Göteborg AB

Mer behövs för att öka nyföretagandet

Dela

En ny rapport från Business Region Göteborg bekräftar behovet av fler insatser för entreprenörskap. Satsningen på ett entreprenörskvarter i Gamlestaden är efterfrågad.

Göteborgsregionen ligger över rikssnittet men under Stockholmsregionen när det gäller nystartade företag. Det visar Business Region Göteborgs rapport Nystartade Företag i Göteborgsregionen 2016.

- En stark entreprenöriell anda med många nystartade företag är viktig för den ekonomiska tillväxten. Det är oftast här innovationer föds och blir till verklighet. Att starta ett nytt företag kan också vara en väg in till arbetsmarknaden för vissa personer, vilket på lång sikt ökar sysselsättningen, säger Peter Warda, analytiker vid Business Region Göteborg.

Just nu pågår en stor satsning för att lyfta entreprenörsklimatet i Göteborgsregionen. Det finns redan idag flera uppskattade organisationer som kan hjälpa till med information och rådgivning kring att starta och driva företag. Men tack vare etableringen av ett entreprenörskvarter samlas många resurser på samma ställe för att ytterligare förbättra tillgänglighet och service.

- Vi genomförde nyligen en medborgardialog där göteborgarna önskar se den här typen av rådgivande tjänster samlade på en plats. Så vi är på rätt väg när det gäller att ytterligare förenkla nyföretagandet i regionen, säger Susanne Robertsson, gruppchef för nyföretagande och entreprenörskap på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborgs nya rapport visar att 7 673 företag startades i Göteborgsregionen under 2015. Det är 2,2 procent färre än året innan. Andra storstadsregioner visar samma utveckling. Minskningen var 2,3 procent i Stockholmsregionen och 4 procent i Malmöregionen.

När man tar hänsyn till befolkningen är nyföretagandet i Göteborgsregionen lägre än i de andra två storstadsregionerna, men högre än rikssnittet. Per 1 000 invånare i åldern 16-64 startades 12,2 nya företag i Göteborgsregionen 2015. Motsvarande siffror för Stockholmsregionen är 15,4, Malmöregionen 12,4 och Sverige 11,5.

Inom Göteborgsregionen har Kungsbacka kommun det högsta nyföretagandet med 15 nya företag per 1 000 invånare. Därefter följer Göteborgs och Tjörns kommuner. Lägsta nyföretagsfrekvensen finns i Ale och Lilla Edet med 8,7 respektive 9,9.

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Regeringsuppdrag ger Göteborgsregionen fler besök av internationella beslutsfattare9.1.2019 14:45Pressmeddelande

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen Smart City Sweden gemensamt med andra regioner och aktörer, kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer. Business Region Göteborg kommer att ansvara för besöksverksamheten i Göteborgsregionen.

Investeringar i forskning och utveckling når nya rekordnivåer i Västra Götaland23.11.2018 11:10Pressmeddelande

Västra Götaland stod för drygt 90 procent av näringslivets ökning av forsknings- och utvecklingsinvesteringar i Sverige 2017. Totalt satsades en tredjedel av de privata FoU-investeringarna i Västra Götaland. Det visar ny statistik från SCB. – Siffrorna är ett tydligt kvitto på att näringslivet känner tillit till att investera här, säger Maria Strömberg, avdelningschef kluster och innovation på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum