Fastighetsägarna

Mer behövs för fungerande social bostadspolitik

Dela

Uppdraget till regeringens utredare av den sociala bostadspolitiken har varit alltför snävt. Det innebär att förslagen från utredningen inte räcker till för dem som står längst från bostadsmarknaden. Regeringen behöver därför ta vara på utredarens uppmaning att utreda den sociala bostadspolitiken ytterligare. Det nya bostadspolitiska mål och det ambitiösa ramverk för analys och ansvarsfördelning mellan stat och kommun som utredaren föreslår får gärna tjäna som utgångspunkt. Förslaget om nya regler för vilka krav som får ställas på hyresgäster riskerar emellertid att försämra ett fungerande system och bör därför läggas i papperskorgen.

I dag överlämnar Karolina Skog utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning till bostadsminister Johan Danielsson. Utredaren har haft i uppdrag att lämna förslag som skapar förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar för hushåll som har svårt att skaffa en bostad av egen kraft. Det snäva uppdraget till utredaren som i huvudsak är begränsat till att utreda hur befintliga verktyg, till exempel bostadsförmedlingar och kommunala hyresgarantier, kan utvecklas har gjort att förslagen för att sänka trösklar in på bostadsmarknaden inte räcker till.

– Förslagen som ska underlätta för utsatta hushåll att lösa sina bostadsbehov är otillräckliga eller olyckligt utformade. Många kommer att fortsätta ha bestående svårigheter att ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. För dem krävs tillgång till ytterligare åtgärder och den pågående flyktingsituationen inskärper vikten av att skyndsamt gå vidare för att få sådana på plats, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

– Utredningen innehåller förslag som ger bättre möjligheter att både analysera behov och fördela ansvaret för bostadsförsörjning mellan stat och kommun. Det ger ett värdefullt ramverk att arbeta vidare ifrån. Regering och opposition bör ta fasta på utredarens uppmaning om att gå vidare med ett fördjupat arbete kring hur bostadsmarknaden kan fungera bättre för fler för att skapa underlag för de strukturella reformer som Karolina Skog menar är nödvändiga, säger Martin Lindvall.

Utredaren föreslår nya regler kring vilka krav som hyresvärdar får ställa på nya hyresgäster, så kallade tillträdeskrav. Tillträdeskraven används av hyresvärdar för att säkerställa att hyresgästerna både på kort och lång sikt klarar av att betala hyran för lägenheten. En reglering av vilka krav som får ställas riskerar inte bara försämra ett fungerande system utan har dessutom tveksamma effekter för den stora gruppen strukturellt hemlösa, varav många är barnfamiljer med utländsk bakgrund, att långsiktigt lösa sina bostadsbehov av egen kraft.

– Att privata och allmännyttiga hyresvärdar själva råder över vilka krav som ställs på nya hyresgäster, och utifrån egna förutsättningar ser över om och i så fall vilka krav som kan ändras, är en viktig äganderättslig princip. Den har inte stått i vägen för den utveckling vi redan ser i branschen med ett fungerande system där allt fler hyresvärdar som sänker inkomstkrav och håller öppet för individuella bedömningar av sökande, säger Martin Lindvall.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten "Så skapar vi socialt välmående bostadsområden." Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.

Mötesplatsen för byggande och utveckling i Jönköping19.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Jönköpingsdagen 25 april är en mötesplats som fokuserar på Jönköpings framtida utveckling och belyser områden som påverkar byggande, tillväxt och investeringar. Dagen vänder sig till fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, politiker och tjänstemän med flera som är engagerade i hur Jönköping ska utvecklas. Jönköpingsdagen körs nu för tredje gången och är en mötesplats för näringsliv och kommun, vi lyssnar på intressant föreläsare och får chans att mingla och nätverka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum