Fastighetsägarna

Mer behövs för fungerande social bostadspolitik

Dela

Uppdraget till regeringens utredare av den sociala bostadspolitiken har varit alltför snävt. Det innebär att förslagen från utredningen inte räcker till för dem som står längst från bostadsmarknaden. Regeringen behöver därför ta vara på utredarens uppmaning att utreda den sociala bostadspolitiken ytterligare. Det nya bostadspolitiska mål och det ambitiösa ramverk för analys och ansvarsfördelning mellan stat och kommun som utredaren föreslår får gärna tjäna som utgångspunkt. Förslaget om nya regler för vilka krav som får ställas på hyresgäster riskerar emellertid att försämra ett fungerande system och bör därför läggas i papperskorgen.

I dag överlämnar Karolina Skog utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning till bostadsminister Johan Danielsson. Utredaren har haft i uppdrag att lämna förslag som skapar förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar för hushåll som har svårt att skaffa en bostad av egen kraft. Det snäva uppdraget till utredaren som i huvudsak är begränsat till att utreda hur befintliga verktyg, till exempel bostadsförmedlingar och kommunala hyresgarantier, kan utvecklas har gjort att förslagen för att sänka trösklar in på bostadsmarknaden inte räcker till.

– Förslagen som ska underlätta för utsatta hushåll att lösa sina bostadsbehov är otillräckliga eller olyckligt utformade. Många kommer att fortsätta ha bestående svårigheter att ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. För dem krävs tillgång till ytterligare åtgärder och den pågående flyktingsituationen inskärper vikten av att skyndsamt gå vidare för att få sådana på plats, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

– Utredningen innehåller förslag som ger bättre möjligheter att både analysera behov och fördela ansvaret för bostadsförsörjning mellan stat och kommun. Det ger ett värdefullt ramverk att arbeta vidare ifrån. Regering och opposition bör ta fasta på utredarens uppmaning om att gå vidare med ett fördjupat arbete kring hur bostadsmarknaden kan fungera bättre för fler för att skapa underlag för de strukturella reformer som Karolina Skog menar är nödvändiga, säger Martin Lindvall.

Utredaren föreslår nya regler kring vilka krav som hyresvärdar får ställa på nya hyresgäster, så kallade tillträdeskrav. Tillträdeskraven används av hyresvärdar för att säkerställa att hyresgästerna både på kort och lång sikt klarar av att betala hyran för lägenheten. En reglering av vilka krav som får ställas riskerar inte bara försämra ett fungerande system utan har dessutom tveksamma effekter för den stora gruppen strukturellt hemlösa, varav många är barnfamiljer med utländsk bakgrund, att långsiktigt lösa sina bostadsbehov av egen kraft.

– Att privata och allmännyttiga hyresvärdar själva råder över vilka krav som ställs på nya hyresgäster, och utifrån egna förutsättningar ser över om och i så fall vilka krav som kan ändras, är en viktig äganderättslig princip. Den har inte stått i vägen för den utveckling vi redan ser i branschen med ett fungerande system där allt fler hyresvärdar som sänker inkomstkrav och håller öppet för individuella bedömningar av sökande, säger Martin Lindvall.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

2021 ett viktigt återhämtningsår för landets stadskärnor4.10.2022 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen ökade med 10 procent i stadskärnorna under 2021. Fyra av fem besökare kom tillbaka efter pandemin. Allra mest ökade omsättningen i storstäderna. Småstäderna ökade minst, men är samtidigt den enda stadskärnegrupp som är uppe i en omsättning som är högre än före pandemin. Detta visar årets rapport Cityindex Sverige, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Större hyresjusteringar nödvändiga för att möta de ökade kostnaderna3.10.2022 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

De årliga hyresförhandlingarna för 2023 års allmänna hyresjusteringar inleds nu runt om i landet. Kraftigt ökade räntor och förvaltningskostnader slår hårt mot fastighetsbranschen vilket avspeglas i Fastighetsägarna MittNords yrkanden. "För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade kostnaderna behövs betydligt större hyresjusteringar 2023", säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum