Solna stad

Mer läsglädje på Solnas förskolor med bibliotekets nya satsning

Dela

Biblioteket i Solna drar nu igång ytterligare en satsning för att uppmuntra läsning i Solnas förskolor. De förskolor som väljer att delta kommer att få stöd i att skapa ett eget förskolebibliotek på barnens villkor.

Biblioteket i Solna startar nu ytterligare en satsning på läsfrämjande verksamhet i stadens förskolor. De förskolor som deltar i projektet kommer att få ett antal böcker till förskolan, och få stöd av biblioteket i att skapa en attraktiv läshörna. Förskolorna kommer även att få besök av en bibliotekarie som presenterar de utvalda böckerna.

– Med bibliotekets nya satsning stärker vi ytterligare det viktiga läsfrämjande arbetet i Solnas förskolor. Det är ett prioriterat område som är viktigt för att väcka barnens nyfikenhet och läslust och för deras språkutveckling, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Barnen görs delaktiga

En viktig del i projektet är att barnen involveras och görs delaktiga, till exempel genom att läshörnan inreds på en höjd där barnen själva kan nå böckerna de vill läsa. De förskolor som deltar kommer att utse kontaktpersoner som fungerar som en länk mellan biblioteket och förskolan. Kontaktpersonernas roll är att vara bollplank och inspiratörer till övrig förskolepersonal i hur man kan främja läsning och språkutveckling på olika sätt.

Biblioteket kommer till förskolan

Sedan ett par år tillbaka pågår projektet ”Stärkta bibliotek”, en satsning som syftar till att lotsa de allra yngsta förskolebarnen in i böckernas värld. Målgruppen för satsningen är barn i åldrarna 1-3 år. Eftersom det är svårt för förskolorna att göra utflykter med så små barn kommer bibliotekarierna istället till förskolan. Varje förskola får tre besök av samma bibliotekarier under en treveckorsperiod. Projektet är ett viktigt komplement till andra läsfrämjande insatser i förskolorna. Satsningen finansieras med statliga medel från Kulturrådet. Projektet drivs i samarbete med Sundbybergs stad och pågår i tre år.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

Solna stad samarbetar med Skanska och Fabege i utvecklingen av centrala Huvudsta19.3.2021 07:52:07 CET | Pressmeddelande

Skanska Sverige och Fabege förvärvar tillsammans cirka 150 000 kvadratmeter mark, som friläggs när Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Det skapar förutsättningar för en omfattande stadsutveckling med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser mitt i centrala Huvudsta. Kommunstyrelsen i Solna förväntas den 29 mars 2021 besluta om överenskommelser med Skanska Sverige och Fabege.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum