Umeå kommun

Mer mark för industri och verksamheter på Klockarbäcken

Dela

Klockarbäckens industriområde kommer att växa ytterligare. En ny detaljplan ska tas fram för ett stort område bakom Mediamarkt och K-rauta. Det är Mark och exploatering på Umeå kommun som ansöker och tanken är att det ska bli en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet.

Planområdet
Planområdet

– Det finns behov av mer mark för olika typer av verksamheter. Inte minst när Komatsu har sin nya fabrik på plats så kommer det säkert finnas behov av verksamhetsmark för olika underleverantörer. Till planarbetet gör vi även medskicket att hålla öppet för bostäder öster om planområdet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I gällande översiktsplan, Fördjupning för Umeå, är planområdet utpekat som handels- och verksamhetsområde. Delar av planområdet är även beläget inom utpekad grön korridor mellan Umedalen och Kullaområdet. Vid planläggning ska exploateringens omfattning samt påverkan på grönstråket utredas.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Planområdet
Planområdet
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum