Mer pengar till Huddinges förskolebarn

Dela

När den styrande koalitionen i Huddinge kommun presenterar förslaget till förskolans ekonomi för 2020 så höjs ersättningen för varje barn. Huddinges kommunala förskolor får en höjning av grundbeloppet med 6,3 procent.

Vid publicering av bild ska fotografens namn anges: Thomas Carlgren
Vid publicering av bild ska fotografens namn anges: Thomas Carlgren

- Vi måste satsa på yngsta när vi har ett utrymme. Det är viktigt för våra barns uppväxt att de får vara trygga och lyckliga, och att de får vara en miljö där de får leka och lära med duktiga förskollärare och barnskötare, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden.

Höjningen av grundbeloppet möjliggörs samtidigt som alla nämnder i kommunen får nolluppräkning. Förskolenämnden har efter två års återbetalning av tidigare skulder en ekonomi i balans och ett positivt kapital. Det är med den bakgrunden som nämnden lägger fram förslaget om att omställa enheternas kvarvarande underskott. Fristående huvudmännen kompenseras i samband med detta, i enlighet med lagkravet på likabehandling mellan den kommunala förskolan och fristående huvudmän.

- Förskolenämnden har tagit ett stort ansvar och på kort tid vänt ett stort underskott till en budget i balans och dessutom återbetalat tidigare skulder. Det vill vi belöna genom att på detta sätt ge Huddinges förskolor bättre förutsättningar inför nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

Att omställa de kommunala förskolornas skuld på 10,5 miljoner innebär att de får en höjning av grundbeloppet för varje barn med 3 procent, samtidigt som de fristående förskolorna får en engångsutbetalning på 4,5 miljoner. På totalen får alltså de kommunala förskolorna 6,3 procent högre grundbelopp och de fristående en ökning med 3,1 procent. Det beror på att barn- och ungdomsförvaltningen under 2019 jobbat med en prövning och anpassning av verksamheten för att få ut så mycket som möjligt av nämndens ram till förskolorna. Barn- och utbildningsförvaltningen omfördelar resurser från central förvaltning till förskolornas grundbelopp, bland annat handlar det om en tjänst, om ett särskilt bidrag och om allmän restriktivitet i kommunala och gemensamma avdrag.

- Rektorerna och pedagogerna är de som bäst vet hur behoven ser ut i verksamheten, därför är det bra att de får mandatet att prioritera för hur pengarna gör mest nytta för varje barn, säger förskolenämndens ordförande Tomas Selin (C).

Förskolenämndens verksamhetsplan ska beslutas på nämndsammanträdet den 13:e november. I förslaget finns uppdrag att utreda vilken verksamhet som bedrivs som inte är lagstyrd och till vilket kostnad, samt att göra ett jämförelsearbete om verksamheten kan bedrivas bättre genom att se både till de egna förskolorna och andra huvudmän.

- Det är viktigt för nämnden att jobba för att stärka våra förskolor. För att bli bättre kan vi både lära av vad vi redan gör riktigt bra och se till hur andra jobbar, säger förskolenämndens ordförande Tomas Selin (C).

Förskolenämnden beslutar om nya nivåer på grundbeloppet på nämndsammanträdet den 13 november. Hanteringen av de kommunala enheternas skuld och kompensationen till fristående huvudmän beräknas gå upp för beslut på Kommunfullmäktige den 9 december.

- 2020 stärker vi ledarskapet i Huddinges förskolor. Med det här tillskottet till förskolorna får vi förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten och samtidigt ta vårt ansvar som kommunal huvudman. Det handlar om att barnen ska vara trygga och lyckliga, ta ansvar för personalens välmående, och ha en ordnad ekonomi, säger Tomas Selin (C), ordförande i Förskolenämnden.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vid publicering av bild ska fotografens namn anges: Thomas Carlgren
Vid publicering av bild ska fotografens namn anges: Thomas Carlgren
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum