Linköpings kommun

Mer pengar till välfärden i kommunens budget för 2018

Dela

Jobb, etablering och välfärd är prioriterade områden i Linköpings kommuns budget för 2018. Målet är att skapa en mer sammanhållen kommun där förutsättningarna för ett bra liv inte skiljer sig mellan stadsdelar. Det görs med satsningar på förkortad etableringstid och insatser för att fler ska komma i arbete.

Budgeten för 2018 är i balans och skatteintäktsutvecklingen överstiger för första gången på fem år nettokostnadsutvecklingen. I budgeten som omsätter 9,5 miljarder får nämnderna 181 miljoner i utökade ramar. Dessutom får nämnderna kompensation för demografiska förändringar och pris- och lönförändringar som uppgår till 332 miljoner. Skattesatsen för 2018 blir oförändrad.

– Linköping växer och stora investeringar väntar de kommande åren i vår gemensamma välfärd. Med vår goda ekonomi har vi möjlighet att utöka budgetramarna för nämnderna och ytterligare öka ambitionerna för vår förskola, skola och äldreomsorg, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att intensifiera arbetet för social och ekologisk hållbarhet kommer att delar av arbetsmarknadsinsatserna att riktas mot gröna jobb och utökade miljöanpassningsåtgärder.

– Genom att jobba med social och ekologisk hållbarhet får vi bättre effekt av insatserna. Ett exempel är den samordnade varudistributionen som är under uppbyggnad och som kommer att ge minskad klimatpåverkan, lugnare miljöer vid skolor och underlätta för småföretagare, säger Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd.

Etableringstiden för nyanlända ska halveras, genom praktik, utbildning och en permanentad jobbsluss. Kommunen behöver också komma in tidigare i etableringsfasen samt förstärka samverkan med näringsliv och civilsamhället för att minska arbetslösheten.

– Vi förstärker våra ansträngningar för att fler ska gå från försörjningsstöd till sysselsättning. Alla Linköpingsbor måste få chansen att känna framtidstro och kunna vara med bidra till vår gemensamma välfärd. I budgeten avsätter vi 109 miljoner för arbetsmarknadsinsatser fokuserade på personer med oavslutade gymnasiestudier, utomeuropeisk bakgrund, funktionsnedsättningar och de som är över 55 år, säger Daniel Andersson (L), kommunalråd.

Budgetförslaget bifogas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S), 072-240 07 40

Birgitta Rydhagen, kommunalråd (MP), 072-582 81 47

Daniel Andersson, kommunalråd (L), 072-240 07 71

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum