Skolverket

Mer personal till lågstadiet och fritidshem

Dela

Skolverket betalar ut nästan 2,3 miljarder kronor för att bland annat fler lärare ska kunna anställas på lågstadiet och i förskoleklasser. Nytt för i år är att också fritidshem får pengar till personalförstärkningar - omkring en halv miljard kronor. Det är andra året som pengar i Lågstadiesatsningen betalas ut och i år går hela summan till personal.

– Intresset för att söka bidragen har varit stort och hela statsbidraget har gått åt. Det visar på att det finns ett tydligt behov av att anställa lärare och annan personal i skolorna, säger Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.   

Mer tid för undervisning

Syftet med Lågstadiesatsningen är att ge lärarna mer tid till eleverna så att kvalitén på undervisningen höjs. De huvudmän som får ta del av bidraget är landets alla 290 kommuner, 373 huvudmän för fristående skolor samt Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Totalt är bidraget på 2,3 miljarder kronor. Av de pengarna kommer 465 miljoner kronor att gå till att nyanställa. Resten kommer att användas till att behålla den personal som anställdes med förra årets statsbidrag.

Flest lärare anställs

När det gäller bidraget till nyanställningar kommer 6 av 10 tjänster att gå till lågstadielärare, förskollärare och speciallärare. Men det finns också ett stort behov av exempelvis elevassistenter och administratörer som kan avlasta lärarna och ge dem mer tid för undervisning.

Mottagare av nyanlända prioriteras

När bidraget har fördelats har Skolverket prioriterat huvudmän som har tagit emot en stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja kvalitet och resultat.

Ny satsning på fritidshemmen  

Nytt för i år är att också fritidshem har beviljats pengar av Skolverket för att nyanställa. 

– Vi har länge sett att fritidshemmen har ett stort behov av mer personal och vi är väldigt glada över att det nu kan bli verklighet, säger Johanna Freed.

Bidraget på nästan 500 miljoner kronor gör det möjligt för 217 kommuner och 310 huvudmän för fristående skolor, samt Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, att anställa främst fritidspedagoger. 

Sifferuppgifter eller annan information om statsbidraget – skicka e-post till: statsbidrag.lagstadiesatsningen@skolverket.se

Vid frågor kontakta Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum