Länsstyrelsen Östergötland

Mer projektmedel till insatser för asylsökande

Dela

Nu finns det ytterligare nästan två miljoner kronor till tidiga insatser för asylsökande. Pengarna kan i första hand sökas av ideella föreningar och trossamfund.

Länsstyrelsen Östergötland har tilldelats ytterligare 1 941 910 kronor i statsbidrag till tidiga insatser för asylsökande (TIA). Pengarna ska gå till verksamheter som främjar kunskaper i det svenska språket, det svenska samhället, arbetsmarknaden samt hälsa.

Tidigare har Länsstyrelsen tilldelats 3 040 000 kronor i statsbidrag, pengar som fortfarande håller på att fördelas i länet.

I första hand kan medel för verksamhet sökas av ideella föreningar och trossamfund. Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.

Tidiga insatser innebär aktiviteter för asylsökande eller personer som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Sista ansökningsdag är 25 september 2017. Länsstyrelsen Östergötland kommer därefter pröva inkomna ansökningar. Beslut meddelas sökande senast 1 november. 

Kontakter

Sanna Bond, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 88
sanna.bond@lansstyrelsen.se

Viveca Andersson, projekthandläggare, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 57 73
viveca.andersson@lansstyrelsen.se

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland