Region Örebro län

Mer vård för pengarna efter jourförändring

Dela

Mer vård per betald skattekrona utan att den medicinska kvaliteten har försämrats eller att belastningen på ambulanserna har ökat. Det är resultatet av jourförändringarna vid akutmottagningen på Lindesbergs lasarett enligt den uppföljning som ska presenteras för Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd torsdagen den 10 juni.

- Vår ambition är att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt så vi får ut mesta och bästa möjliga vård för varje krona. Det är en ambition som ibland kräver att vi förändrar vår organisation och våra arbetssätt för att bättre möta det samlade samhällets behov och förväntningar, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Syftet med förändringen är uppnått

Den 28 september år 2020 stängdes den primära jourlinjen för ortoped/kirurgi vid Lindesbergs lasarett nattetid, mellan klockan 21.00-07.00. Jourlinjen för medicin är oförändrad och akutmottagningen därmed öppen dygnet runt.

Förändringen genomfördes av flera anledningar, bland annat för att kunna erbjuda mer vård under dagtid och för att reducera verksamhetens kostnader. Den uppföljning som nu, sex månader efter förändringen, presenteras visar att det eftersträvade syftet har uppfyllts.

- Uppföljningen visar att vi nått syftet med förändringen. Den relativt outnyttjade jourtiden på natten har styrts om till arbetstid på dagen, utan att farhågorna om stora negativa bieffekter har besannats, säger Karin Sundin.

När det gäller den medicinska kvaliteten i omhändertagandet finns inget i uppföljningen som visar att den har påverkats negativt och det går inte att se något samband mellan jourförändringen och tid för väntan på ambulans.

- Till följd av att vi har förflyttat den aktuella verksamheten från natt till dag har vi styrt om sammantaget ungefär fyra heltidstjänster per år, vilket är värdefullt i en tid då hälso- och sjukvårdens resurser är ansträngda. Vår hälso- och sjukvård kan bli mer tillgänglig dagtid och vi kan därmed hjälpa fler länsinvånare, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- När vi i nämnden fattade beslut om att förändra jourlinjerna i Lindesberg så hade vi tillgång till fakta- och statistikmaterial, och vi har under det senaste halvåret fått kontinuerliga rapporter om hur det har gått. Icke desto mindre är det viktigt att vi nu fått den här fördjupade uppföljningen för att se hur förändringen har fallit ut och om det möjligen finns något att vidareutveckla, säger Charlotte Edberger (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Möjlighet till förbättringsåtgärder

Uppföljningsrapporten innehåller förslag som skulle kunna förbättra både för patienterna och för personalen som tar hand om dem. Förslaget inför nämndens sammanträde är att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda vidare för att sedan återkomma med konkreta förslag. I uppföljningen ges några exempel där det finns möjlighet till utveckling, bland annat:

  • Kompetensutveckling i bedömning av patienter
  • Utveckling av primärjoursuppdraget
  • Utveckling av arbetssätten

Kontakt

Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-142 06 20

Behcet Barsom, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36

Charlotte Edberger, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 070-603 32 65

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum