RödGrön Ledning i Västra Götaland

Mer vård till Skaraborgs Sjukhus

Dela
RödGrön Ledning har sedan den 1 januari 2023 tillträtt som ny ledning för Skaraborgs sjukhus (SkaS). De senaste åren har sjukhuset inte haft en ekonomi i balans och brottas med ett ekonomiskt underskott. - Nu är det svåra ekonomiska tider med inflation, krig och skenande elpriser. Då gäller det att hitta långsiktiga, hållbara lösningar, för att ge invånarna i Skaraborg en god vård där tillgängligheten till vården säkras, säger Anna-Karin Skatt (s), ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus, för RödGrön Ledning.
Skaraborgs sjukhus Lidköping
Skaraborgs sjukhus Lidköping

RödGrön Ledning vill förtydliga fyra viktiga ståndpunkter gällande situationen på SkaS. Detta med anledning av den stora debatt som förts i media den senaste månaden.  

  • Det finns inga förslag om att lägga ner varken Lidköpings sjukhus eller akut.  
  • RödGrön ledning föreslår ett utökat uppdrag om Mer Vård till Lidköping, för att ge invånarna vård i tid och efter behov. Vi vill att de investeringar som är gjorda kommer till användning och att våra operationssalar nyttjas till fullo innan vi köper privat vård. Därför ser vi nu över hur SkaS kan göra mer för invånarna i hela Västra Götalandsregionen.  
  • Styrelsen ska ta fram en översikt av hela ekonomin och alla obalanser, och se vad som har gett effekt från tidigare styrelse, och vad de olika åtgärdsplanerna faktiskt har åtgärdat de senaste åren. Vi vill se långsiktigt hållbara beslut, och styrelsen kommer även att lyfta det ekonomiska läget till regionstyrelsen.  
  • Röd Grön Ledning vill ta fram en Skaraborgsplan för kompetensförsörjning som täcker hela distriktet och arbetar för att rekrytera och behålla personal, med nya arbetssätt. I första hand gäller det Skaraborgs sjukhus, men vi vill även att planen innefattar ökad kompetensförsörjning hos högskolan och primärvården i kommunerna.

- Vi måste bygga ut den nära vården, och säkra kompetensförsörjningen i första hand. Medarbetarnas delaktighet i att forma sin arbetsmiljö måste stärkas, och det har vi stora förhoppningar om att möta under de kommande åren. Framför allt med hjälp av dialoger och tillit till professionens kompetens och hur man vill arbeta, säger Anna-Karin Skatt (s), RödGrön Ledning, ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

På styrelsen för Skaraborgs sjukhus möte den 31a januari beslutades att godkänna RödGrön Lednings initiativ. Det ska utredas om fler planerade operationer kan utföras vid SkaS Lidköping, och den ekonomiska situationen ska granskas för att få en bättre överblick.
- Genom att specialisera SkaS Lidköping mot planerade operationer kan vi bättre nyttja vår kapacitet, korta köerna och samtidigt få en verksamhet i balans, säger Anna-Karin Skatt. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skaraborgs sjukhus Lidköping
Skaraborgs sjukhus Lidköping
Ladda ned bild

Om

RödGrön Ledning i Västra Götaland
RödGrön Ledning i Västra Götaland

Västra Götaland

RödGrön Ledning består i Västra Götalandsregionen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. 

Vi står för en grön, feministisk politik som präglas av framtidstro och ett nytt sätt att leda regionen mot en starkare välfärd igen. 

Följ RödGrön Ledning i Västra Götaland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RödGrön Ledning i Västra Götaland

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum