Umeå kommun

Mervärdesskatt på utstakning i kommunal regi

Dela

Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna att moms ska läggas på kommunens avgift för finutstakning. Förändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2020. Ärendet förs vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Byggnadsnämnden har i en process som inkluderat en anmälan till Konkurrensverket, samt en utredning inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), fått anledning att pröva om mervärdesskatt ska läggas på finutstakning.

Det är en stor variation bland Sveriges kommuner huruvida moms läggs på denna och närliggande tjänster eller inte. Dock framkommer det av skatteverket att ”Avgifter för utstakning när den görs av kommunen utgör däremot inte myndighetsutövning. Om utstakning ska göras eller inte vid t.ex. nybyggnation är något som kommunen ska besluta om, men kommunen måste inte utföra själva stakningen. Den enskilda har möjlighet att ingå avtal med annan aktör än kommunen om att göra utstakningen. Utförande av utstakning är därför inte en verksamhet som kommunen bedriver i egenskap av offentlig myndighet.”

Byggnadsnämnden väljer att följa Skatteverkets rättsliga vägledning och föreslår kommunfullmäktige att besluta om att momsbelägga finutstakning.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum