Metalliska material

Metalliska material prisar Årets Brobyggare

Dela

Under det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials programkonferens 16–17 mars så delade programmet ut sina årliga priser. Det prestigefulla priset för Årets Brobyggare tilldelades Åsa Lauenstein, senior forskare på RISE.

Åsa Lauenstein, senior forskare på RISE, har tilldelats priset Årets Brobyggare 2022 av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Foto: RISE
Åsa Lauenstein, senior forskare på RISE, har tilldelats priset Årets Brobyggare 2022 av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Foto: RISE

- Jag brinner för svensk basindustri lika mycket som jag brinner för klimatet och att göra svensk forskning tillgänglig och tillämpbar. Kan det finnas ett finare pris att få? säger Åsa Lauenstein.

Juryns motivering till priset för Årets Brobyggare 2022 lyder:
"Åsa Lauenstein har innan hon började på RISE arbetat på Sandvik Materials Technology, vilket ofta kommer till uttryck i hur hon förstår industrins behov. Hennes tydlighet i rapportering av alla diskussioner och beslut gör det enkelt för projektdeltagare att följa med i projekt utan att för den skull haft möjlighet att kunna delta på varje möte. Hon har alltid en tydlig struktur med återkommande pulsmöten varannan eller var tredje vecka (bokade i förväg) kombinerat med regelbundna längre projektmöten. Åsa är bra på att se sina begränsningar av kunskap och tar hjälp av kollegor och industripartners för att lösa eller svara på knepiga frågor."

Priset för Årets Överlämning togs hem av projektet MiAMI. Juryns motivering lyder:
"Projektet MiAMI startade 2018 och har arbetat med hela kunskaps- och värdekedjan inom additiv tillverkning. Grundläggande arbete med att vidareutveckla och anpassa beräkningsverktyg på en högskola har kombinerats med materialdesign på ett forskningsinstitut och lett till framtagning av fyra nya maråldringsstål specialdesignade för olika tillämpningar. Dessa har producerats av en industripart och testats hos fyra deltagande slutanvändare. På det sättet har verkliga applikationsdata genererats som dessutom legat till grund för en patentansökan.
För att se till att projektresultat kommer till användning i en bredare krets har projektet presenterat resultat på två konferenser samt tagit fram öppen information som kan användas inom utbildning."

Projektstödens hedersomnämnande för bästa rapport 2022 tilldelades projektet ALSCRAM. Juryns motivering lyder:
"ALSCRAM, Aluminium Sheet with High Recycled Content, berör en av aluminiumindustrins viktigaste frågor: att öka andelen återvunnet material i aluminiumplåt av hög kvalitet.
Rapporten är välskriven, med logisk struktur, och täcker frågeställningar i värdekedjan från återvinning av aluminiumskrot till tillverkning av ny aluminium­plåt. Rapporten berör frågor av betydelse för såväl plåtens tillverknings­process som dess tillämpningar. Den ger tydliga förslag på provlegeringar, med analys av egenskaper och förbättringar. Slutligen ges förslag på fortsatt arbete. En mycket kompetent rapport, med stort innehåll och värde för deltagarna."

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Åsa Lauenstein, senior forskare på RISE, har tilldelats priset Årets Brobyggare 2022 av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Foto: RISE
Åsa Lauenstein, senior forskare på RISE, har tilldelats priset Årets Brobyggare 2022 av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Foto: RISE
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska kombinera AM-teknik och gjutning21.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Combi-CAM, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu se över hur en AM-teknik och gjutning kan kombineras.

Nytt forskningsprojekt gör djupdykning i pulverbäddsprocessen17.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen av den additiva tillverkningens ekosystem har flera tunga punkter, men där kvalitetssäkring, pulver-, material- och processutveckling är tre av de fem högst prioriterade områdena för nationellt stöd, identifierade av den svenska industrin. COMLINK, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars industripartner har identifierat att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för LPBF (Laser Powder Bed Fusion)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.