Guldström & Co AB

Metallsökare dömd

Dela

Pressmeddelande – Metallsökare dömd Gävle tingsrätt har idag dömt en känd idrottsprofil till 2.000 kronor i dagsböter för att ha använt en metallsökare utan länsstyrelsens tillstånd. Domstolen avslog dock åklagarens yrkande om att metallsökaren skulle förverkas.

Den nu dömde personen hade uppfattningen att de svenska bestämmelserna stred mot EU-rätten och ville ha den saken prövad av domstol.

EU-kommissionen har tidigare riktat allvarlig kritik mot Sverige för att ha oproportionerligt stränga restriktioner som begränsar handeln med metallsökare. För att undgå en rättslig process i EU-domstolen lovade staten Sverige att ändra lagstiftningen. Regeringen gav därför i uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utreda frågan. Myndigheten kom också att föreslå friare regler som hade varit anpassade till den kritik som EU-kommissionen hade framfört. Riksdagen kom dock att avfärda expertmyndighetens förslag och istället infördes bestämmelser som idag är strängare än de som EU-kommissionen tidigare kritiserat.

Gävle tingsrätt anser nu att Sverige har rättat sig efter den kritik som EU-kommission tidigare hade framfört och dömer idrottsprofilen för brott mot kulturmiljölagen. Tingsrätten menar att konungariket Sverige har genom att införa en möjlighet att efter en ansökan få tillstånd för användning av metallsökare också har hörsammat den kritik som EU-kommissionen haft.

Sveriges Metallsökarförening menar dock att det är uppenbart att tingsrätten har missuppfattat den tidigare rättstillämpningen. Den kritik som EU-kommissionen framfört gäller även dagens förhållanden. Det fanns således en möjlighet att få tillstånd även före den 1 januari 2014, då den nya kulturmiljölagen infördes. Det innebär att riksdagen inte alls har hörsammat kritiken från EU eller vidtagit de förändringar i lagstiftningen som kommissionen efterlyst.

Idrottsprofilen har vid flera tillfällen använt metallsökare utan tillstånd och har visat upp det i nyhetsinslag på TV, på sin blogg och i flera Youtubeklipp. Han har dock aldrig använt metallsökare på fornlämningar. Syftet har varit att uppmärksamma att det generella förbudet mot att använda metallsökare är orimligt. Detta ledde till slut att länsstyrelsen i Gävleborg polisanmälde idrottsprofilen och som nu ledde till att han dömdes.

Ordföranden i Sveriges Metallsökarförening, Rolf Guldström säger att;

Sveriges Metallsökarförening beklagar att tingsrätten inte tagit större intryck av EU-kommissionens kritik mot att kulturmiljölagens bestämmelser kring metallsökare strider mot grundläggande EU-rättsakter. Det är uppenbart att tingsrätten missuppfattat att den tidigare rättstillämpningen inte skiljer sig mot vad den är idag, tvärtom är den faktiskt strängare än vad den var tidigare. EU-kommissionens kritik gör sig därför alltjämt gällande.

Domen leder till att det svenska kulturarvet långsamt försvinner i våra försurade åkermarker och värdefull information om svunna tider för alltid går förlorat. Erfarenheter från våra nordiska grannländer visar att fynd upphittade med metallsökare har ökat intresset för den lokala kulturmiljön och gett ny information om den historiska utvecklingen. I Danmark, Norge, Finland och i flera andra europeiska länder har friare regler för användning av metallsökare vilket ökat kunskapen om kulturmiljön. Det borde också gälla för Sverige.”

Rolf Guldström fortsätter ”Vi utgår ifrån att domen kommer överklagas och om den inte ändras i högre rätt överväger Sveriges Metallsökarförening att anmäla saken till EU-kommissionen”, säger Rolf Guldström.

Sveriges Metallsökarföreningen är en ideell förening som organiserar detektorister som har metallsökning som hobby. Medlemmar har deltagit i flera arkeologiska projekt och där bidragit med både kunskap och utrustning för att effektivt avsöka större markområden. Föreningens medlemmar har även hjälpt Polis, Missing People och privatpersoner med att leta efter metallföremål.

Kontaktuppgifter till ordföranden i Sveriges Metallsökarförening.

Rolf Guldström

070-284 51 16

Bifogas med detta e-postmeddelande

1       Dom meddelad den 8 april 2020 i mål nr B 3671-19.

2       Idrottsprofilens yttrande till domstolen

Nyckelord

Kontakter

Rolf Guldström
Mobil 0702845116
e-post rolf@guldstrom.se

Dokument

Länkar

Om

Guldström & Co AB
Guldvagen 37
57454 Holsbybrunn

http://www.guldstrom.se

Är du intresserad av en oerhört spännande hobby där vi ibland hjälper personer att hitta deras borttappade ringar, nycklar m.m., ibland är vi ute tillsammans med Museum, Arkeologiska projekt, Missing People och Polisen på sök där vi av en eller annan anledning kan vara behjälpliga.

Någon gång under året drar ett gäng utomlands för att söka, exempelvis Danmark, Norge, Finland eller England, eller i all enkelhet samlas ett gäng för att bara strosa omkring en sommarkväll på en badstrand med detektor och fika och ha en lugn, rogivande och spännande kväll, man vet ju aldrig vad man hittar.

Om detta låter intressant för dej så är du välkommen in i vår Facebook-grupp för medlemmar med samma namn (Sveriges Metallsökarförening) så får du all information du behöver och så kan du i lugn och ro deltaga i gruppens diskussioner och i din egen takt se om detta är något för dig.

Följ Guldström & Co AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.