Jusek

#Metoo ökade benägenheten att uppge trakasserier

Dela

Ny statistik från SCB visar att samtidigt som #metoo-uppropen pågick ökade andelen akademikerkvinnor som uppgav att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet. Under perioden skedde en ökning på över 400 procent. Samtidigt visar studier att uppmärksamheten inte omsatts i aktiva åtgärder på arbetsplatserna.

– Vår analys tyder på att uppmärksamheten runt #metoo ökade kvinnors benägenhet att rapportera att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet. Det kan tolkas som att uppropen har bidragit till att försvaga tystnadskulturen, att fler uttrycker sin utsatthet. Samtidigt ser vi att aktiva åtgärder har genomförts på alltför få arbetsplatser, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.    

Nya siffror från SCB:s arbetsmiljöundersökning påvisar en tydlig ökning av andelen akademikerkvinnor som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av en chef eller kollega under perioden som #metoo-uppropen pågick. SCB:s datainsamling påbörjades i samband med att uppropen startades. Mot slutet av undersökningsperioden, i februari och mars 2018, var det 400 procent fler som uppgav att de blivit utsatta.

När Jusek har tillfrågat juristmedlemmar om uppropen har resulterat i konkreta förändringar på arbetsplatsen svarar fler än sju av tio att så inte är fallet. Var femte svarar att uppropen inte ens uppmärksammats på jobbet. Resultaten ligger i linje med Diskrimineringsombuds-mannens undersökningar som visar att många arbetsgivare brister i sina riktlinjer och rutiner för att hantera sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga och arbetsgivarens ansvar är tydligt, men det finns tydliga tecken på att många arbetsgivare saknar kunskap och inte vidtar tillräckliga åtgärder. Just nu pågår en statlig utredning som syftar till att införa skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier.

– Uppropen har ökat medvetenheten. Fler kvinnor uppger att de har blivit utsatta och det är nu avgörande att den offentliga diskussionen fortsätter och att arbetsgivarna agerar kraftfullt för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier. Jusek välkomnar den utredning om skärpta sanktioner mot diskriminering och trakasserier som just nu pågår, säger Daniel Lind.


Se diagram och tabeller längst ner i bifogad fil.

För mer information, kontakta Jusek:
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

Nyckelord

Dokument

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Jusek och Civilekonomerna blir AKAVIA16.12.2019 18:52:23 CETPressmeddelande

Ett nytt akademikerförbund ser nu dagens ljus. Jusek och Civilekonomerna fattade i dag det slutliga beslutet om att bilda ett nytt förbund. Den 1 januari 2020 slår AKAVIA upp portarna. Ordförande för det nya förbundet blir Lee Wermelin, som idag har samma roll på Civilekonomerna. – Tillsammans kan vi bättre driva frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Samtidigt frigör vi resurser för att fördjupa vårt kunnande om våra utbildningsgrupper. Vårt mål är att ge varje individ en bättre utväxling på både sin utbildning och sitt fackliga medlemskap, säger Lee Wermelin, ordförande för AKAVIA. AKAVIA samlar över 130 000 medlemmar som har valt den akademiska vägen. Förbundet blir näst störst inom Saco. De första stegen mot att bilda ett nytt förbund togs 2018. På dagens extra fullmäktige tog Jusek och Civilekonomerna det sista beslutet om att tillsammans skapa ett nytt förbund för akademiker. Istället för att konkurrera om medlemmar vill det nya förbundet ge jurister, ekonomer, samhällsve

Tre av tio nyutexaminerade vill byta jobb inom ett år12.9.2019 11:21:36 CESTPressmeddelande

Bland de nyutexaminerade studenter som har jobb vill drygt tre av tio stanna högst ett år till. Samtidigt är de attraktiva på arbetsmarknaden, de flesta får jobb inom tre månader efter examen. Det visar en ny undersökning från Jusek, som menar att organisationer som vill rekrytera och behålla nyutexaminerade måste lägga kraft på att vara attraktiva arbetsgivare. – Många nyutexaminerade vill stanna en relativt kort tid på sitt första jobb och är samtidigt attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som vill behålla dem som nyligen tagit examen måste därför både erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till utveckling, säger Sofia Hylander, opinionsbildare inom arbetsmarknad på Jusek. Resultat från Juseks undersökning Efter examen som lanseras idag visar att en majoritet av de nyutexaminerade har lätt att få jobb. Nära fyra av tio uppger att de fick kvalificerat arbete redan innan de avslutade studierna. Tre månader efter examen har drygt sju av tio nyutexaminerade ett kvalificerat jobb.

Jusek fortsätter att växa – har nu över 90 000 medlemmar11.9.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Akademikerförbundet Jusek slår återigen medlemsrekord. Att fler studenter fortsätter att vara medlemmar när de blir yrkesverksamma är en viktig anledning till ökningen när förbundet nu passerar 90 000 medlemmar. – Det är glädjande att så många söker sig till Jusek. Vi ser i våra medlemsundersökningar att många väljer oss för att vi kan våra medlemmars professioner, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek. Jusek har haft en positiv medlemsutveckling under många år. För första gången någonsin har förbundet idag över 90 000 medlemmar. En viktig anledning till ökningen är att studentmedlemmar väljer att stanna kvar i förbundet när de blir yrkesverksamma. Den senaste medlemsundersökningen visar att den främsta anledningen till att många går med i Jusek är för att förbundet aktivt riktar sig till akademiska professioner. Den 1 januari planerar Jusek att bilda ett nytt akademikerförbund tillsammans med Civilekonomerna. Om ett nytt förbund bildas kommer det att samla över 130 000 medlemmar oc

Liberalernas budgetsatsning: Positivt med satsningar på alla delar av rättsväsendet9.9.2019 15:36:52 CESTPressmeddelande

Jusek ser positivt på att centrala delar av rättskedjan får förstärkningar i den satsning som Liberalerna presenterade idag. En sammanhållen politik för de olika myndigheterna är nödvändig för att förbättra Sveriges förmåga att bekämpa brott, och Jusek vill nu se både en långsiktig resursförstärkning och att en helhetssyn präglar rättspolitiken framöver.

Rekordmånga studenter väljer Jusek2.7.2019 14:37:26 CESTPressmeddelande

Akademikerförbundet Jusek fortsätter att växa bland studenter. Förbundet har nu drygt 19 000 studentmedlemmar, och antalet betalande medlemmar har under verksamhetsåret ökat med 7,7 procent. – Studenter är Juseks rötter och därför är det glädjande att fler väljer att bli medlemmar. Att skapa engagemang under studietiden och ge studenterna inflytande och mandat att påverka förbundets utveckling gör oss relevanta, säger Karin Nordin Söderlund, biträdande chef Marknad och kommunikation. Jusek har aldrig tidigare avslutat ett verksamhetsår med så många medlemmar som år. Förbundet, som har ett brutet verksamhetsår, har nu 19 179 medlemmar. Det kan jämföras med juni 2016, då förbundet hade 16 272 medlemmar. Under detta år har antalet betalande medlemmar ökat med 7,7 procent jämfört med förra året. Bakom framgångarna ligger utökade satsningar på landets lärosäten i form av ett utvecklat samarbete med studentföreningar. Jusek har under året också lanserat kampanjvideos på temat ”Korridorsliv”,