Jusek

#Metoo ökade benägenheten att uppge trakasserier

Dela

Ny statistik från SCB visar att samtidigt som #metoo-uppropen pågick ökade andelen akademikerkvinnor som uppgav att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet. Under perioden skedde en ökning på över 400 procent. Samtidigt visar studier att uppmärksamheten inte omsatts i aktiva åtgärder på arbetsplatserna.

– Vår analys tyder på att uppmärksamheten runt #metoo ökade kvinnors benägenhet att rapportera att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet. Det kan tolkas som att uppropen har bidragit till att försvaga tystnadskulturen, att fler uttrycker sin utsatthet. Samtidigt ser vi att aktiva åtgärder har genomförts på alltför få arbetsplatser, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.    

Nya siffror från SCB:s arbetsmiljöundersökning påvisar en tydlig ökning av andelen akademikerkvinnor som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av en chef eller kollega under perioden som #metoo-uppropen pågick. SCB:s datainsamling påbörjades i samband med att uppropen startades. Mot slutet av undersökningsperioden, i februari och mars 2018, var det 400 procent fler som uppgav att de blivit utsatta.

När Jusek har tillfrågat juristmedlemmar om uppropen har resulterat i konkreta förändringar på arbetsplatsen svarar fler än sju av tio att så inte är fallet. Var femte svarar att uppropen inte ens uppmärksammats på jobbet. Resultaten ligger i linje med Diskrimineringsombuds-mannens undersökningar som visar att många arbetsgivare brister i sina riktlinjer och rutiner för att hantera sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga och arbetsgivarens ansvar är tydligt, men det finns tydliga tecken på att många arbetsgivare saknar kunskap och inte vidtar tillräckliga åtgärder. Just nu pågår en statlig utredning som syftar till att införa skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier.

– Uppropen har ökat medvetenheten. Fler kvinnor uppger att de har blivit utsatta och det är nu avgörande att den offentliga diskussionen fortsätter och att arbetsgivarna agerar kraftfullt för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier. Jusek välkomnar den utredning om skärpta sanktioner mot diskriminering och trakasserier som just nu pågår, säger Daniel Lind.


Se diagram och tabeller längst ner i bifogad fil.

För mer information, kontakta Jusek:
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

Nyckelord

Dokument

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Vårbudgeten: Långsiktiga investeringar i hela rättsväsendet nödvändiga10.4.2019 09:51:29 CESTPressmeddelande

Regeringens förslag till förändringar av årets budget för rättsväsendet innebär ett fortsatt lappande och lagande. Om de politiska ambitionerna att stärka brottsbekämpningen ska bli verklighet måste alla myndigheter i rättskedjan tillföras resurser, inte bara de som för tillfället har de mest akuta behoven. Jusek efterlyser en långsiktig förstärkning av alla delar av rättsväsendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum